Tids- og mediebruk

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
Flere fulgte med på nyheter i 2020

Andelen av befolkningen som så på lineær-TV og hørte på radio, holdt seg stabil i 2020 etter mange års nedgang. Flere så og hørte direktesendte nyheter på TV og radio, og flere har også lest nettaviser.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet tids- og mediebruk.

faktasider