Tids- og mediebruk

Statistikk

Norsk mediebarometer
Statistikken kartlegger bruk av ulike massemedier og tilgangen til disse.
Reiseundersøkelsen
Statistikken viser nordmenns reisevaner i Norge og utlandet
Tidsbruksundersøkelsen
Statistikken viser hvor mye tid folk bruker til å utføre ulike aktiviteter

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 12 av 12
 1. Brukertesting av ny tidsbruksundersøkelse

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt nordmenns tidsbruk siden 1971. Tidsbruksundersøkelsen er en av SSBs mest komplekse personundersøkelser, og har tradisjonelt blitt samlet inn ved hjelp av papirdagbøker og besøksintervju.

 2. Innvandrerbakgrunn er av liten betydning for medievanene

  Ny rapport viser at medievanene til personer med innvandrerbakgrunn i stor grad gjenspeiler hele befolkningen. Likevel er det noen forskjeller.

 3. Mediebruksundersøkelsen 2022. Dokumentasjonsnotat

  SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk.

 4. Mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn 2022

  I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse blant innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre i 2022

 5. Norsk mediebarometer 2022

  Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

 6. Fire av ti 16-19 åringer finner nyheter på TikTok

  8 av 10 brukte sosiale medier daglig i 2022 og litt over halvparten av befolkningen bruker sosiale medier til å følge med på nyheter.

 7. Her hører vi mest på podkast

  I 2022 lyttet 16 prosent av befolkingen til podkast, som er en økning fra 12 prosent i 2020, ifølge Norsk mediebarometer 2022.

 8. Mediebruksundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsrapport

  SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk.

 9. Norsk mediebarometer 2021

  Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

 10. 1 av 3 unge voksne følger ikke med på nyheter i tradisjonelle medier

  35 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år får ikke med seg nyheter på TV, radio, papir- eller nettavis. 17 prosent i samme aldersgruppe får utelukkende med seg nyheter på sosiale medier, mens 18 prosent er nyhetsunnvikere.

 11. Dette er de mest populære strømmetjenestene i Norge

  87 prosent av befolkningen i Norge har tilgang til abonnement på en eller flere betalte strømmetjenester, ifølge Norsk mediebarometer 2022.

 12. Flere fulgte med på nyheter i 2020

  Andelen av befolkningen som så på lineær-TV og hørte på radio, holdt seg stabil i 2020 etter mange års nedgang. Flere så og hørte direktesendte nyheter på TV og radio, og flere har også lest nettaviser.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet tids- og mediebruk.

Faktasider