Tids- og mediebruk

Statistikk

Norsk mediebarometer
Statistikken kartlegger bruk av ulike massemedier og tilgangen til disse.
Reiseundersøkelsen
Statistikken viser nordmenns reisevaner i Norge og utlandet
Tidsbruksundersøkelsen
Statistikken viser hvor mye tid folk bruker til å utføre ulike aktiviteter

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5
 1. Mediebruksundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsrapport

  SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk.

 2. Norsk mediebarometer 2021

  Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

 3. 1 av 3 unge voksne følger ikke med på nyheter i tradisjonelle medier

  35 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år får ikke med seg nyheter på TV, radio, papir- eller nettavis. 17 prosent i samme aldersgruppe får utelukkende med seg nyheter på sosiale medier, mens 18 prosent er nyhetsunnvikere.

 4. Dette er de mest populære strømmetjenestene i Norge

  74 prosent av befolkningen i Norge abonnerer på en eller flere betalte strømmetjenester, ifølge Norsk mediebarometer 2021.

 5. Flere fulgte med på nyheter i 2020

  Andelen av befolkningen som så på lineær-TV og hørte på radio, holdt seg stabil i 2020 etter mange års nedgang. Flere så og hørte direktesendte nyheter på TV og radio, og flere har også lest nettaviser.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet tids- og mediebruk.

Faktasider