Banner med bilde og tittel

Fakta om

Medier

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Tall for mediebruk av avis, TV, radio, bøker, internett og andre medier finner du på denne siden.

Mediebruk

TV

Andel som ser på TV daglig¹

Eldre digitaliserte publikasjoner om mediebruk finnes under Historisk statistikk.

Videomedier

Andel som strømmer eller ser på video en gjennomsnittsdag¹
¹ Fra og med 2012 er betalte strømmetjenester som Netflix omfattet av videomedier

Radio

Daglige radiolyttere

Lydmedier

Daglige lyttere til lydmedier¹

Aviser

Daglige papiravislesere

Bøker

Daglige lesere av papirbøker

Internett

Daglige brukere av internett

Spill

Daglige brukere av spill
Menn,Kvinner

Relaterte faktasider