Strømmetjenester har de siste årene blitt mer populært, og stadig flere tjenester konkurrerer om brukerne. Andelen av befolkningen som abonnerer på betalte strømmetjenester har økt jevnt siden 2016. Halvparten av befolkningen så på strømmet innhold en gjennomsnittsdag i 2021, ifølge Norsk mediebarometer 2021.  

Netflix, HBO Max og TV2 Play på topp

Netflix er den mest populære tjenesten for betalt strømmet innhold. 66 prosent av befolkningen har tilgang til et abonnement på Netflix. Det er dobbelt så mange som for HBO Max, som er den nest mest populære strømmetjenesten.

30 prosent av befolkningen abonnerer på HBO Max. Norske TV2 Play ligger rett bak med en andel på 27 prosent. Flere i befolkningen betalte for strømmetjenester i 2021 enn de gjorde i 2020.

Viaplay er også en populær strømmetjeneste i Norge, men ble i 2021 forbigått av HBO Max og TV2 Play. Viaplay er nå den fjerde mest populære tjenesten i Norge.

Den nye strømmetjenesten Disney+ abonneres på av 21 prosent av befolkningen. Det er en stor økning fra kun 6 prosent i 2020. I 2021 har Disney+ blitt den femte mest populære strømmetjenesten i Norge.

Dette er de strømmetjenestene som flest i Norge betaler for (andel som abonnerer):

  1. Netflix (66 prosent)
  2. HBO Max (30 prosent)
  3. TV2 Play (27 prosent)
  4. Viaplay (26 prosent)
  5. Disney+ (21 prosent)
  6. Discovery+ (12 prosent)
  7. Amazon Prime (6 prosent)
  8. Apple TV+ (3 prosent)

Figur 1. Andel av befolkningen som har tilgang til betalt abonnement på ulike strømmetjenester. 2021. Prosent

Unge voksne ser mest på strømmetjenester

I alle aldersgrupper er Netflix mest populært. Størst andel som har abonnement på de ulike strømmetjenestene finnes blant de mellom 16 og 24 år, bortsett fra Disney+ som er mest populært blant barn. 92 prosent av barn og unge mellom 9-24 år har tilgang til betalte strømmetjenester, mens det er 30 prosent blant de mellom 67-79 år.

Det er yngre som i størst grad ser på innhold fra strømmetjenester. 70 prosent av de mellom 16-24 år så på strømmet innhold en gjennomsnittsdag i 2021, mens kun 11 prosent av de mellom 67-79 år gjorde det samme.

Figur 2. Andel av befolkningen som har tilgang til betalt abonnement på ulike strømmetjenester, etter alder. 2021. Prosent