Strømmetjenester har blitt en integrert del av befolkningens hverdag. Andelen av befolkningen som har tilgang på betalte strømmetjenester har økt jevnt de siste årene. Halvparten av befolkningen så på strømmet innhold en gjennomsnittsdag i 2022, ifølge Norsk mediebarometer 2022

Netflix, HBO Max og Viaplay på topp

Netflix er fortsatt den mest populære tjenesten for betalt strømmet innhold og 67 prosent av befolkningen har tilgang til et abonnement på Netflix. Dette er 30 prosentpoeng mer enn for HBO Max, som er den nest mest populære strømmetjenesten.

37 prosent av befolkningen har tilgang til HBO Max. Viaplay ligger rett bak med en andel på 36 prosent. Flere i befolkningen har tilgang på ulike strømmetjenester i 2022 enn de hadde i 2021.

En tredjedel av befolkningen har tilgang til Disney+. Dette er en stor økning fra kun 6 prosent i 2020, og 21 prosent i 2021. Disney+ har på få år blitt den fjerde mest populære strømmetjenesten i Norge. Disney+ er nå en mer populær strømmetjeneste enn TV2 Play og Discovery+.

TV2 Play er nå den femte mest populære tjenesten i Norge, med 32 prosent.

Dette er de betalte strømmetjenestene som flest i Norge har tilgang til (andel som abonnerer):

  1. Netflix (67 prosent)
  2. HBO Max (37 prosent)
  3. Viaplay (36 prosent)
  4. Disney+ (33 prosent)
  5. TV2 Play (32 prosent) 
  6. Discovery+ (21 prosent)
  7. Prime Video (9 prosent)
  8. Apple TV+ (7 prosent)

Figur 1. Andel av befolkningen som har tilgang til betalt abonnement på ulike strømmetjenester. 2022. Prosent

NRK TV er den mest brukte strømmetjenesten etter Netflix 

Halvparten av befolkningen ser på strømmet innhold en gjennomsnittsdag og strømming er mest populært blant unge voksne. I tillegg til å være den strømmetjenesten flest betaler for i Norge, er det Netflix som også brukes av flest i befolkningen. En av fire ser på Netflix daglig, og det er størst andel seere blant unge mellom 16 og 24 år. 

Etter Netflix er det NRK TV som er den nest mest brukte strømmetjenesten i befolkningen daglig, med 16 prosent. TV2 Play er den tredje mest bruke strømmetjenesten blant befolkningen, med 10 prosent.

Blant de eldste i befolkningen er NRK TV mest sett på. Det er klart vanligere blant yngre aldersgrupper å se Disney+ enn blant de eldre.

Figur 2. Andel av befolkningen som ser på film/serie, nyheter eller sport på ulike strømmetjenester en gjennomsnittsdag, etter alder. 2022. Prosent