Kulturstatistikk

Formålet med disse sidene er å skildre og gi en samlet oversikt over den tilgjengelige statistikken for ulike kulturområder i Norge.

Utvalgte kulturområder

Offentlige utgifter til kultur

Stat, fylkeskommune, kommune, spillemidler og kulturfond.

Sysselsetting og foretak i kultursektoren

Ansatte, sysselsettingsvekst og frivillig innsats.

Musikk, teater og annen scenekunst

Medlemskap, antall besøk og produksjoner.

Museer

Størrelse på samlinger, antall besøk og økonomi.

Bibliotek

Utlån, antall besøk og økonomi.

Arkiv

Bestand, besøk, formidling og økonomi.

Bøker

Antall utgivelser, omsetning og lesing i befolkningen.

Aviser, ukepresse og fagpresse

Papir- og nettaviser, opplag og utgivelser.

Film og kino

Kinobesøk, kinoinntekter og filmtilskudd.

Lyd, video og allmennkringkasting

Bruk i befolkningen, programtyper og språk.

Idrett og friluftsliv

Lokallag, medlemskap og tilbud.

Tros- og livssynssamfunn og Den norske kirke

Medlemskap i og utenfor Den norske kirke.

Relaterte artikler

Artikkel / 8. desember 2023
Økt aktivitet i Kultur-Norge etter to år med pandemi

Norske museer hadde mer enn fire millioner flere besøkende og kinoene hadde tre millioner flere solgte billetter, sammenlignet med 2021.

Artikkel / 8. desember 2023
Ny publiseringsløsning for Kulturstatistikk

I denne artikkelen gjør vi rede for bakgrunnen for at Kulturstatistikk fra nå av vil utgis i nytt digitalt format, og veien mot en mer tilgjengelig og samlet kulturstatistikk.

Arkiv
Tidligere utgaver av Kulturstatistikk

Her finner du tidligere utgitte publikasjoner av Kulturstatistikk.

Kontakt