Norsk mediebarometer

11556: Andel som har brukt tradisjonelle medier og internettmedier en gjennomsnittsdag, etter type medium 2016 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

medietype Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.04.2018
Kontakt
Odd Vaage, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4669
ova@ssb.no

Toril Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4479
sat@ssb.no

Måleenhet
Andel som har brukt et medium en gjennomsnittsdag (prosent):
prosent
Referansetid
Andel som har brukt et medium en gjennomsnittsdag (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken