Banner med bilde og tittel

Fakta om

Ferie og fritid

Ingress

Hvor reiser vi i ferien, og hva gjør vi når vi har fri? Sitter vi helst i sofaen foran TVen, eller løper vi ut og trener? Her får du oversikten over hva nordmenn gjør når de får velge selv.

Ferie

Andel som har vært på ferie i løpet av siste år
Korte ferier innenlands,Korte ferier utenlands,Lange ferier innenlands,Lange ferier utenlands

Feriereiser inkluderer alle reiser, uavhengig av om reisen er foretatt med bil, fly eller annet transportmiddel.

Korte feriereiser har fra 1 til 3 overnattinger. Lange feriereiser har 4 eller flere overnattinger.

Ute og hjemme

Har hatt ferie bare i Norge,Har hatt ferie både i Norge og utlandet,Har hatt ferie bare i utlandet,Har ikke vært på ferie
¹ Utenlandske turister inkluderer også forretningsreisende
Overnattinger siste 12 måneder kjøpt av utlendinger

Overnattingsdøgn kjøpt av tyskere

Mediebruk

¹ En gjennomsnittsdag som gjennomsnitt av befolkningen (9-79 år)
Andel som ser på TV daglig¹

¹ Inkluderer de som ser lineær TV eller opptak gjort samme dag

Daglige brukere av spill

Du finner flere fakta om medier på en egen faktaside, blant annet hvor mange som bruker de ulike mediene, og hvor mange som foretrekker digitale medier fremfor analoge.

Fakta om medier