Ferie og fritid

Fakta om ferie og fritid

Hvor reiser vi i ferien, og hva gjør vi når vi har fri? Sitter vi helst i sofaen foran TVen, eller løper vi ut og trener? Her får du oversikten over hva nordmenn gjør når de får velge selv.

Ferie

Andel som har vært på ferie i løpet av siste år
Ikon av vei i solnedgang
Andel som har vært på ferie i løpet av siste år
2023
90,1
%
-2,4 prosentpoeng fra fem år før
Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands

Korte ferier innenlands,Korte ferier utenlands,Lange ferier innenlands,Lange ferier utenlands

Feriereiser

Korte ferier innenlands
1. kvartal 2024
3,95
millioner reiser
16,5 % fra samme periode året før
Korte ferier utenlands
1. kvartal 2024
0,54
millioner reiser
22,7 % fra samme periode året før
Lange ferier innenlands
1. kvartal 2024
1,30
millioner reiser
85,7 % fra samme periode året før
Lange ferier utenlands
1. kvartal 2024
0,81
millioner reiser
14,1 % fra samme periode året før

Feriereiser inkluderer alle reiser, uavhengig av om reisen er foretatt med bil, fly eller annet transportmiddel.

Korte feriereiser har fra 1 til 3 overnattinger. Lange feriereiser har 4 eller flere overnattinger.

Artikkel / 21. juli 2015
Slik ferierte vi på 70-tallet

Det var på den tiden utenlandsreiser var heller sjeldne, og flyturer var noe man pyntet seg til. Les hva nordmenn brukte sommerferien til på 1970-tallet.

På hytta

Antall hytter i Norge
ikon av bygning
Antall hytter i Norge
2023
448 805
hytter og andre fritidsbygg
8,6 % fra ti år før

Et fritidsbygg er en bygning som er beregnet til fritidsbruk, enten det er en frittstående hytte eller et leilighetsbygg. SSB har ikke tall på hvor mange eierseksjoner det er i hvert fritidsbygg. Selv om det er klart flest hytter totalt, er det mange nye fritidsbygg som inneholder flere enheter.

Kommunene med flest fritidsbygg

Hvaler,Frogn,Færder,Nesodden

Kommunene med størst tetthet av fritidsbygg

Hvaler
2023
48,13
fritidsbygg/km²
Frogn
2023
33,99
fritidsbygg/km²
Færder
2023
32,21
fritidsbygg/km²
Nesodden
2023
24,86
fritidsbygg/km²
Artikkel / 19. januar 2016
Mange drøymer om hytte – kven gjer draum til røyndom?

Par midt i livet gjer i størst grad alvor av hyttedraumen. Bortimot fire av fem av dei som kjøpte hytte i fritt sal i 2013, var over 40 år, og halvparten var par som kjøpte hytte i lag.

Du finner mer om hytter på vår faktaside om hytter og fritidsboliger - blant annet hvor de ligger, hva de koster og hvor tett de er bygget.

Fritidsaktiviteter

Trening

Andel som har trent på ulike måter minst en gang i måneden

Artikkel / 30. oktober 2019
Styrketrening stadig mer populært

Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2019. Det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men har økt blant eldre. Styrketrening står for stadig mer av den totale aktiviteten.

Frivillighet

Andel som har gjort frivillig innsats for ulike organisasjoner siste tolv måneder

Kulturlivet

Andel som har benyttet ulike kulturtilbud siste tolv måneder

Deltakelse i ulike kulturaktiviteter

Flere detaljer om nordmenns bruk av ulike kulturtilbud og deltakelse i kulturlivet finner du på vår faktaside om kultur.

Mediebruk

Andel som ser på TV daglig¹
Ikon av TV-skjerm
Andel som ser på TV daglig¹
2023
47
%

¹ Inkluderer de som ser lineær TV eller opptak gjort samme dag

TV-titting fordelt etter alder

Tid brukt på digitale lyd- og videomedier¹

¹Tallene inkluderer foruten strømmetjenester som Spotify og Netflix også tall for CD, DVD og lignende fysiske medier
Artikkel / 26. april 2023
Dette er de mest populære strømmetjenestene i Norge

87 prosent av befolkningen i Norge har tilgang til abonnement på en eller flere betalte strømmetjenester, ifølge Norsk mediebarometer 2022.

Spill

Daglige brukere av spill
ikon av mennesker
Daglige brukere av spill
2023
31
%
Spilling fordelt på alder

Du finner mer om dette temaet på vår faktaside om medier, blant annet hvor mange som bruker de ulike mediene, og hvor mange som foretrekker digitale medier fremfor analoge.