Skogbruk

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3

Gjennomsnittlig tømmerpris økte med 32 prosent til nye høyder

Både hogstkvantum og tømmerpriser økte betydelig fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. I gjennomsnitt fikk skogeieren 476 kroner for kubikkmeteren, som er den nominelt høyeste tømmerprisen i et kvartal noen gang.

42 prosent mer skog på 20 år

For hvert år øker tømmervolumet, men økningen går saktere enn før. I taksten for perioden 2016–2020 viser beregningene at det i alt står 988 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre. Den årlige tilveksten avtar for femte år på rad.

Sagtømmerprisen opp 20 prosent

Skogeierne solgte 3 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2. kvartal 2021. Sammenlignet med 2. kvartal 2020 var det en økning på 16 prosent. Gjennomsnittsprisen for alt tømmeret var 432 kroner, en økning på 13,7 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skogbruk.

faktasider