Skogbruk

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 10 av 10
Massevirkeprisene øker

Prisen på massevirke økte med 25 prosent fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. I gjennomsnitt for furu og gran fikk skogeieren 320 kroner for kubikkmeteren, noe som er 63 kroner mer enn i 3. kvartal 2021.

11 prosent mer tømmer på 10 år

I taksten for perioden 2017-2021 viser beregningene at det i alt står 995 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre. Den årlige tilveksten var på 24 millioner kubikkmeter, omtrent samme nivå som for ett år siden.

Rekordhøy tømmerpris

Gjennomsnittlig nominell tømmerpris for alt tømmer solgt i 2. kvartal 2022, endte på 501 kroner per kubikkmeter. Det er den høyeste nominelle tømmerprisen som er registrert i ett kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal 2021 var prisøkningen på 16 prosent.

Ny hogstrekord i 1. kvartal

Det ble satt ny hogstrekord i 1. kvartal 2022. I alt solgte skogeierne 3,2 millioner kubikkmeter industrivirke. Gjennomsnittlig tømmerpris har aldri vært høyere i ett kvartal målt i nominell kroneverdi.

Frå foredling til råstoffleverandør

Fram til 2012 var Noreg ein nettoimportør av tømmer. I 1995 hadde vi ein nettoimport på 3,3 millionar kubikkmeter tømmer, medan vi i 2021 hadde ein nettoeksport på 3,5 millionar kubikkmeter.

Tømmerhogst var mer lønnsomt før

Til tross for rekordhøye nominelle tømmerpriser i 2021, var rotnettoen, som er det skogeierne sitter igjen med etter at driftskostnadene er trukket fra, stort sett lavere enn i perioden 1980-2008 når vi regner om tømmerpriser og driftskostnader etter dagens kroneverdi.

Rekordhøy tømmerhogst

Det ble solgt 11,5 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021. Det er 1,2 millioner kubikkmeter eller 11,7 prosent mer enn året før. Skogeierne fikk også rekordpris for tømmeret sitt.

Gjennomsnittlig tømmerpris økte med 32 prosent til nye høyder

Både hogstkvantum og tømmerpriser økte betydelig fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. I gjennomsnitt fikk skogeieren 476 kroner for kubikkmeteren, som er den nominelt høyeste tømmerprisen i et kvartal noen gang.

42 prosent mer skog på 20 år

For hvert år øker tømmervolumet, men økningen går saktere enn før. I taksten for perioden 2016–2020 viser beregningene at det i alt står 988 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre. Den årlige tilveksten avtar for femte år på rad.

Sagtømmerprisen opp 20 prosent

Skogeierne solgte 3 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2. kvartal 2021. Sammenlignet med 2. kvartal 2020 var det en økning på 16 prosent. Gjennomsnittsprisen for alt tømmeret var 432 kroner, en økning på 13,7 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skogbruk.

faktasider