Skogsveier

Oppdatert: 27. april 2022

Neste oppdatering: 27. april 2023

Skogsbilveier ferdigstilt
Skogsbilveier ferdigstilt
2021
107
kilometer
Antall kilometer ferdigstilte skogsveier
Antall kilometer ferdigstilte skogsveier1
20212020 - 20212011 - 2021
KmEndring i prosentEndring i prosent
Helårs bilveier og sommerbilveier
Nye veier10724,437,2
Ombygde veier232-30,3-6,8
Vinterbilveier og traktorveier
Nye veier102-32,0-34,2
Ombygde veier43-24,62,4
1Oppgave over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan i noen tilfeller ha mangler.Veiene tas med i statistikken det året de er ferdigstilte.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Ferdigstilte skogsveier
Ferdigstilte skogsveier
Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)
20113647824935615542
20124429226447818978
20134418231447919558
20144387036443617569
201553410533542416572
201653411541242515668
201748710338844117251
20184929428338915734
201955013036041913760
20204878633338515057
202143510723227910243
2021
Oslo og Viken95105629123
Innlandet1152985712110
Vestfold og Telemark468331113
Agder7916181073719
Rogaland1443742
Vestland311782371
Møre og Romsdal1273340
Trøndelag - Trööndelage206211071
Nordland - Nordlánnda1134331
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku12621573
Standardtegn i tabeller
Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner
Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner
AnleggsutgifterOffentlige tilskudd til veibygging
I altHelårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
2011123 263100 28722 97639 866
2012173 218138 92334 29555 902
2013178 392147 02631 36663 273
2014186 366148 35038 01660 963
2015243 172203 35839 81489 483
2016267 534221 77145 76398 021
2017267 307227 08940 21891 934
2018252 274214 95937 31592 567
2019295 364265 54129 823105 942
2020299 097257 31341 784106 357
2021281 110244 33036 780101 448
2021
Oslo og Viken41 57339 9891 58413 993
Innlandet53 57850 8562 72215 710
Vestfold og Telemark84 69331 1152 34811 240
Agder46 70331 03915 66413 062
Rogaland6 9355 6401 2952 901
Vestland42 87036 5576 31317 794
Møre og Romsdal10 8849 6931 1915 060
Trøndelag - Trööndelage21 23918 9662 27311 638
Nordland - Nordlánnda17 26315 9961 2675 302
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku6 6044 4812 1234 748
Standardtegn i tabeller
Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter
Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter1
Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveger og traktorveger
AlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskottAlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskott
201130733710711719665
2012390387411129168102
201337139518812417997
2014342350253156216122
201546246840216827289
2016421424353204299134
2017463462479180317115
2018570573514195318129
2019543565309151369102
2020615680257203378128
2021720756321253504139
1Gjelder både nybygging og ombygging.
Standardtegn i tabeller
Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier
Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier1
Kilometer
Hele landet
20202 49 606
20212 49 558
20222 49 617
2022
Oslo og Viken11 018
Innlandet18 145
Vestfold og Telemark6 088
Agder3 097
Vestland1 571
Møre og Romsdal953
Trøndelag - Trööndelage5 927
Nordland - Nordlánnda1 074
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 245
1Kilde: Statens kartverk og Statens vegvesen.
2Pr 1. januar.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Den bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Skogsveger

Omfatter ferdigstilte helårsbilveger, sommerbilveger, vinterbilveger og traktorveger.

Ikke relevant
27. april 2023
Ikke relevant

Fylke.

Årlig.

Ikke relevant

Årsfilen lagres som arkivfil på Unix.

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om skogsveibyggingen. Det er gitt statistikk tilbake til driftsåret 1932/33.

Sentrale brukere er offentlige etater (departement, fylker), skogbrukets organisasjoner, forskningsmiljøer og miljøorganisasjoner.

Statistikken benyttes i Nasjonalregnskapet og den årlige i publikasjonen Naturressurser og miljø.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Ikke relevant

Statistikkloven, §§2-1, 3-2 (adm.edb-systemer)

Ikke relevant

I prinsippet omfatter statistikken alle private skogsveier. Oppgaver over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan imidlertid ha mangler og må betraktes som minimumstall.

Statistikken dekker veianlegg som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Veianlegg som er påbegynt i meldingsåret, er ikke med.

Oppgaver over veier som er bygd med tilskudd eller lån fra det offentlige, blir hentet fra skogavgiftsregnskapet. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd eller lån føres manuelt ved fylkesmannens landbruksavdeling og rapporteres videre til SSB.

Oppgavene over veier bygd med tilskudd blir hentet ut av skogavgiftsregnskapet av Landbruksdirektoratet og sendt til SSB. Oppgavene for veier bygd uten tilskudd samles inn av Fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet som rapporterer disse videre til Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir Landbruksdirektoratet eller fylkesmannens landbruksavdeling kontaktet.

Ikke relevant
Ikke relevant

Den første tiden etter at arbeidet med statistikken ble satt i gang, var det vanskelig å skille ut oppgavene for hvert år. Oversikt over skogsbilveier bygd før 1/7 1950 er derfor ett sammendrag av alle skogsveier bygd fra driftsåret 1932/33 til 1/7 1950.

I noen tilfeller kan veier bygd med tilskudd bli godkjent på et senere tidspunkt enn når de var ferdigbygd. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi seg utslag i statistikken.

Data over veier bygd med tilskudd antas å være fullstendige. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd kan ha mangler ved at ikke alle veianlegg er innrapportert. De samlede oppgaver over skogsveibyggingen kan derfor anses for å være minimumstall.

Ikke relevant

Kontakt