Skogsveier

Oppdatert: 24. april 2024

Neste oppdatering: 24. april 2025

Skogsbilveier ferdigstilt
Skogsbilveier ferdigstilt
2023
103
kilometer
Antall kilometer ferdigstilte skogsveier
Antall kilometer ferdigstilte skogsveier1
KmEndring i prosent
20232022 - 20232013 - 2023
Helårs bilveier og sommerbilveier
Nye veier103-6,425,6
Ombygde veier188-19,3-40,1
Vinterbilveier og traktorveier
Nye veier97-17,1-50,3
Ombygde veier4223,5-27,6
1Oppgave over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan i noen tilfeller ha mangler.Veiene tas med i statistikken det året de er ferdigstilte.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Ferdigstilte skogsveier
  Ferdigstilte skogsveier
  Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
  Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)
  20134418231447919558
  20144387036443617569
  201553410533542416572
  201653411541242515668
  201748710338844117251
  20184929428338915734
  201955013036041913760
  20204878633338515057
  202143510723227910243
  202243111023335811734
  20233871031882699742
  2023
  Oslo og Viken (2020-2023)7119332279
  Innlandet1061868110
  Vestfold og Telemark (2020-2023)46822913311
  Agder6512291093715
  Rogaland631610
  Vestland18941250
  Møre og Romsdal2987830
  Trøndelag - Trööndelage241816740
  Nordland - Nordlánnda732411
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)1548945
  Standardtegn i tabeller
 • Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner
  Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner
  AnleggsutgifterOffentlige tilskudd til veibygging
  I altHelårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
  2013178 392147 02631 36663 273
  2014186 366148 35038 01660 963
  2015243 172203 35839 81489 483
  2016267 534221 77145 76398 021
  2017267 307227 08940 21891 934
  2018252 274214 95937 31592 567
  2019295 364265 54129 823105 942
  2020299 097257 31341 784106 357
  2021281 110244 33036 780101 448
  2022288 372251 05337 319104 050
  2023303 907265 32738 580115 691
  2023
  Oslo og Viken (2020-2023)60 88457 2323 65219 405
  Innlandet55 00554 9406516 178
  Vestfold og Telemark (2020-2023)80 57125 5665 0499 166
  Agder57 07235 39521 67714 804
  Rogaland4 6133 8647492 226
  Vestland20 08818 0941 9949 804
  Møre og Romsdal17 26115 9431 3189 124
  Trøndelag - Trööndelage39 94039 22971122 181
  Nordland - Nordlánnda5 4054 2521 1533 274
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)13 02410 8112 2139 530
  Standardtegn i tabeller
 • Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter
  Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter1
  Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveger og traktorveger
  AlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskottAlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskott
  201337139518812417997
  2014342350253156216122
  201546246840216827289
  2016421424353204299134
  2017463462479180317115
  2018570573514195318129
  2019543565309151369102
  2020615680257203378128
  2021720756321253504139
  2022732804191248429146
  2023912942333279491215
  1Gjelder både nybygging og ombygging.
  Standardtegn i tabeller
 • Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier
  Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier1
  Kilometer
  Hele landet
  20222 49 617
  20232 49 675
  20242 49 739
  2024
  Oslo og Viken (2020-2023)11 023
  Innlandet18 191
  Vestfold og Telemark (2020-2023)6 087
  Agder3 114
  Vestland1 580
  Møre og Romsdal965
  Trøndelag - Trööndelage5 954
  Nordland - Nordlánnda1 072
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)1 250
  1Kilde: Statens kartverk og Statens vegvesen.
  2Pr 1. januar.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Den bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 17. november 2023.

Skogsveger

Omfatter ferdigstilte helårsbilveger, sommerbilveger, vinterbilveger og traktorveger.

Navn: Registrerte jegere.

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri.

24. april 2025

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk.

Det publiseres tall etter fylke.

Årlig.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om skogsveibyggingen. Det er gitt statistikk tilbake til driftsåret 1932/33.

Sentrale brukere er offentlige etater (departement, fylker), skogbrukets organisasjoner, forskningsmiljøer og miljøorganisasjoner.

Statistikken benyttes i Nasjonalregnskapet og den årlige i publikasjonen Naturressurser og miljø.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Ikke relevant
Ikke relevant

I prinsippet omfatter statistikken alle private skogsveier. Oppgaver over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan imidlertid ha mangler og må betraktes som minimumstall.

Statistikken dekker veianlegg som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Veianlegg som er påbegynt i meldingsåret, er ikke med.

Oppgaver over veier som er bygd med tilskudd eller lån fra det offentlige, blir hentet fra skogavgiftsregnskapet. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd eller lån føres manuelt ved fylkesmannens landbruksavdeling og rapporteres videre til SSB. Statistikken omfatter i utgangspunktet all veibygging i skog, men for veier bygd uten tilskudd kan det forekomme mangler.

Oppgavene over veier bygd med tilskudd blir hentet ut av skogavgiftsregnskapet av Landbruksdirektoratet og sendt til SSB. Oppgavene for veier bygd uten tilskudd samles inn av Fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet som rapporterer disse videre til Statistisk sentralbyrå.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data. Ved feil og uklarheter i dataene blir Landbruksdirektoratet eller fylkesmannens landbruksavdeling kontaktet.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Den første tiden etter at arbeidet med statistikken ble satt i gang, var det vanskelig å skille ut oppgavene for hvert år. Oversikt over skogsbilveier bygd før 1/7 1950 er derfor ett sammendrag av alle skogsveier bygd fra driftsåret 1932/33 til 1/7 1950.

I noen tilfeller kan veier bygd med tilskudd bli godkjent på et senere tidspunkt enn når de var ferdigbygd. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi seg utslag i statistikken.

Data over veier bygd med tilskudd antas å være fullstendige. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd kan ha mangler ved at ikke alle veianlegg er innrapportert. De samlede oppgaver over skogsveibyggingen kan derfor anses for å være minimumstall.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt