Skogsveier

Oppdatert: 26. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Skogsbilveier ferdigstilt
Antall kilometer ferdigstilte skogsveier

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Den bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Kontakt