Skogkultur

Oppdatert: 22. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Skogsmark plantet
Skogkultur

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over utført skogplanting, ungskogpleie, markberedning og annen skogkultur. Den omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller har fått statstilskudd, og bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Kontakt