Skogkultur

Oppdatert: 26. april 2022

Neste oppdatering: 26. april 2023

Skogsmark plantet
Skogsmark plantet
2021
217 845
dekar
Skogkultur
Skogkultur
Areal (dekar)ProsentKostnad (1 000 kr)
20212020 - 20212017 - 20212021
Skogplanting217 845-5,014,0230 268
Ungskogpleie218 752-33,6-18,8103 617
Markberedning104 2250,156,541 771
Gjødsling44 6502,3-51,017 710
Kjemisk rydding og ugrasskontroll4 1448,91,81 169
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Skogplanting
Skogplanting1
Areal (dekar)Antall planter (1 000 stk)2 Kostnad (1 000 kr)2
Hele landet
2011131 68323 247115 486
2012147 03925 744130 712
2013147 64126 285134 900
2014158 14228 622147 689
2015172 08130 936163 125
2016185 68834 174179 257
2017191 01135 693187 543
2018205 79337 746206 369
2019225 33943 597241 897
2020229 20143 532247 971
2021217 84539 631230 268
2021
Oslo og Viken47 2618 50847 609
Innlandet92 32418 454100 305
Vestfold og Telemark24 2033 13421 769
Agder13 5062 30715 894
Rogaland1 2413812 797
Vestland3 8888986 138
Møre og Romsdal2 9687344 652
Trøndelag - Trööndelage25 6704 11224 100
Nordland - Nordlánnda5 4377624 877
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 3473402 127
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
2Suppleringsplanting er inkludert.
Standardtegn i tabeller
Ungskogpleie
Ungskogpleie
Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
Hele landet
2011271 05294 009
2012296 707107 923
2013263 61799 498
2014269 70899 159
2015276 200107 289
2016263 731103 371
2017269 254110 074
2018239 912100 377
2019272 444119 010
2020329 554147 658
2021218 752103 617
Fylke
2021
Oslo og Viken64 29631 428
Innlandet69 56931 684
Vestfold og Telemark30 85616 102
Agder25 92712 021
Rogaland1 202702
Vestland663449
Møre og Romsdal1 768837
Trøndelag - Trööndelage21 8279 183
Nordland - Nordlánnda1 521700
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 123512
Standardtegn i tabeller
Markberedning
Markberedning1
Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
201043 22810 376
201150 94012 523
201250 13513 015
201367 76517 577
201466 82018 577
201572 48621 167
201666 60620 363
201762 31720 743
201871 29524 669
201988 39732 713
2020104 08239 364
2021104 22541 771
2021
Oslo og Viken12 8925 146
Innlandet79 94131 379
Vestfold og Telemark3 3921 254
Agder5 1722 623
Rogaland::
Vestland362200
Møre og Romsdal184101
Trøndelag - Trööndelage2 2241 019
Nordland - Nordlánnda::
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku00
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott
Standardtegn i tabeller
Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr
Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr1
Totale kostnaderOffentlige tilskudd
2016363 39065 891
2017385 45394 452
2018386 12264 734
2019450 30076 597
2020501 08398 329
2021427 61086 081
2021
Oslo og Viken96 61215 337
Innlandet187 18025 087
Vestfold og Telemark42 7259 013
Agder32 6589 112
Rogaland6 3272 149
Vestland7 0023 457
Møre og Romsdal7 6343 134
Trøndelag - Trööndelage37 44813 164
Nordland - Nordlánnda5 6902 918
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4 3342 711
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over utført skogplanting, ungskogpleie, markberedning og annen skogkultur. Den omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller har fått statstilskudd, og bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Plantet eller tilsådd skogareal

Skogareal som er plantet eller tilsådd med tanke på skogproduksjon. Omfatter ikke suppleringsplanting.

Antall utsatte planter

Sum av nyplanting og suppleringsplanting.

Plantekostnad, totalt

Sum av kostnader til plantekjøp og utplanting. Gjelder både nyplanting og suppleringsplanting.

Ungskogpleie

Stell av ungskogen fram til første tynningshogst.

Markberedning

Flekkvis fjerning av vegetasjon, hvor formålet er å legge forholdene til rette for naturlig foryngelse og å skape gode vokseforhold for utplantede skogplanter.

Produktivt skogareal

Skogareal som ved gunstige bestandsforhold i gjennomsnitt per år kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke med bark per dekar

Ikke relevant
Ikke relevant
26. april 2023
Ikke relevant

Fylke og kommune

Årlig.

Ikke relevant

Mikrodata lagres i Statistisk sentralbyrå.

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om utført skogkultur og skoggrøfting.

Oppbyggingen av skogadministrasjon som skogvernloven av 1932 forutsatte, ga grunnlag for innsamling av statistikkoppgaver over skogkulturarbeider m. v. som var godkjent av skogoppsynet og dermed var bidragsberettiget. Statistikken over skogkultur begynner med budsjettåret 1935/36. Tidligere har Landbruks- og matdepartementet (LMD) utarbeidet statistikken for skogkultur, grøfterensk og skoggjødsling. De ferdige tallene har blitt publisert av Statistisk sentralbyrå. Statistikk over skoggrøfting og nyanlegg har tidligere i sin helhet blitt utarbeidet av SSB på grunnlag av oppgaver fra LMD. Fra og med 1997 har Statistisk sentralbyrå utarbeidet all skogkulturstatistikk.

Statistikken benyttes av offentlige etater (departementer, fylker), skogbrukets organisasjoner og forskningsmiljøer. Omfanget av skogkultur inngår i Nasjonalregnskapet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Resultatene fra Skogkulturstatistikken kan sammenliknes med noen av resultatene fra Landbruksundersøkinga 2008.

Statistikkloven, §§2-1, 3-2 (adm.edb-systemer)

Ikke relevant

Statistikken omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller som har fått statstilskudd.

Skogfondordningen er lovfestet og innebærer at en viss prosentandel av bruttoverdien for alt omsatt tømmer skal settes på egen konto. Prosentandelen er valgfri innenfor et område som fastsettes i en egen forskrift. Skogeier kan kun benytte disse midlene til investeringer i egen skog. Skogfond er ikke rentebærende.

Statistikken over skogkultur bygger på opplysninger fra Landbruksdirektoratets database for skogfond (SKAS).

Det er fylkesmannens landbruksavdeling som fører regnskapet for det enkelte fylke. Landbruksdirektoratet trekker ut dataene fra Skogfondregnskapet og tilrettelegger dem på fil for Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet kontaktet slik at det eventuelt kan rettes opp.

Ikke relevant

For at ikke opplysninger skal kunne føres tilbake til en enkeltskogeier, blir det ikke offentliggjort statistikk dersom opplysninger fra færre enn tre skogeiendommer ligger til grunn for et tall.

I perioden 1935/36-1949/50 gjelder statistikken for budsjettåret. Fra 1951 gikk man over til å bruke kalenderåret, men oppgavene for dette året er slått sammen med oppgavene for annet halvår 1950. Overgangsoppgaven fra budsjettår til kalenderår omfatter derfor 1 1/2- år. For 1998 mangler tall for Finnmark og for 1999 mangler tall for Troms.

Oppgitt areal i Skogfondregnskapet kan i noen tilfeller være basert på anslag. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi utslag i statistikken.

Ikke relevant

Kontakt