Skogkultur

Oppdatert: 23. april 2024

Neste oppdatering: 23. april 2025

Skogsmark plantet
Skogsmark plantet
2023
270 184
dekar
Skogkultur
Skogkultur
Areal (dekar)ProsentKostnad (1 000 kr)
20232022 - 20232019 - 20232023
Skogplanting270 1846,719,9321 994
Ungskogpleie271 3670,8-0,4149 642
Markberedning88 3567,223,941 067
Gjødsling21 081575,9-43,912 406
Kjemisk rydding og ugrasskontroll2 495-22,1-34,1814
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Skogplanting
  Skogplanting1
  Areal (dekar)Antall planter (1 000 stk)2 Kostnad (1 000 kr)2
  Hele landet
  2013147 64126 285134 900
  2014158 14228 622147 689
  2015172 08130 936163 125
  2016185 68834 174179 257
  2017191 01135 693187 543
  2018205 79337 746206 369
  2019225 33943 597241 897
  2020229 20143 532247 971
  2021217 84539 631230 268
  2022253 15047 476296 382
  2023270 18447 533321 994
  2023
  Oslo og Viken (2020-2023)65 84011 07973 493
  Innlandet109 61321 417138 447
  Vestfold og Telemark (2020-2023)26 2823 51026 998
  Agder14 7782 35618 589
  Rogaland1 1242932 320
  Vestland6 0871 45611 599
  Møre og Romsdal4 7831 2208 767
  Trøndelag - Trööndelage33 2394 71731 197
  Nordland - Nordlánnda6 2269326 656
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)2 2125533 928
  1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
  2Suppleringsplanting er inkludert.
  Standardtegn i tabeller
 • Ungskogpleie
  Ungskogpleie
  Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
  Hele landet
  2013263 61799 498
  2014269 70899 159
  2015276 200107 289
  2016263 731103 371
  2017269 254110 074
  2018239 912100 377
  2019272 444119 010
  2020329 554147 658
  2021218 752103 617
  2022269 181136 957
  2023271 367149 642
  2023
  Oslo og Viken (2020-2023)70 04939 218
  Innlandet104 15756 291
  Vestfold og Telemark (2020-2023)35 45220 872
  Agder32 06917 450
  Rogaland1 179860
  Vestland1 003761
  Møre og Romsdal2 5921 427
  Trøndelag - Trööndelage23 25711 756
  Nordland - Nordlánnda1 032603
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)577404
  Standardtegn i tabeller
 • Markberedning
  Markberedning1
  Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
  201250 13513 015
  201367 76517 577
  201466 82018 577
  201572 48621 167
  201666 60620 363
  201762 31720 743
  201871 29524 669
  201988 39732 713
  2020104 08239 364
  2021104 22541 771
  202282 38736 977
  202388 35641 067
  2023
  Oslo og Viken (2020-2023)7 6283 367
  Innlandet67 61530 724
  Vestfold og Telemark (2020-2023)2 8411 348
  Agder7 4243 872
  Rogaland2724
  Vestland::
  Møre og Romsdal185120
  Trøndelag - Trööndelage1 681907
  Nordland - Nordlánnda305177
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)::
  1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott
  Standardtegn i tabeller
 • Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr
  Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr1
  Totale kostnaderOffentlige tilskudd
  2018386 12264 734
  2019450 30076 597
  2020501 08398 329
  2021427 61086 081
  2022513 31983 692
  2023564 90091 512
  2023
  Oslo og Viken (2020-2023)128 61613 744
  Innlandet254 42126 079
  Vestfold og Telemark (2020-2023)52 1148 985
  Agder41 65311 233
  Rogaland4 9021 784
  Vestland13 0085 247
  Møre og Romsdal11 1013 853
  Trøndelag - Trööndelage45 53613 488
  Nordland - Nordlánnda7 7283 262
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)5 8203 836
  1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over utført skogplanting, ungskogpleie, markberedning og annen skogkultur. Den omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller har fått statstilskudd, og bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 17. november 2023.

Plantet eller tilsådd skogareal

Skogareal som er plantet eller tilsådd med tanke på skogproduksjon. Omfatter ikke suppleringsplanting.

Antall utsatte planter
Sum av nyplanting og suppleringsplanting.

Plantekostnad, totalt
Sum av kostnader til plantekjøp og utplanting. Gjelder både nyplanting og suppleringsplanting.

Ungskogpleie
Stell av ungskogen fram til første tynningshogst.

Markberedning
Flekkvis fjerning av vegetasjon, hvor formålet er å legge forholdene til rette for naturlig foryngelse og å skape gode vokseforhold for utplantede skogplanter.

Produktivt skogareal

Skogareal som ved gunstige bestandsforhold i gjennomsnitt per år kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke med bark per dekar

Ikke relevant

Navn: Registrerte jegere.

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri.

23. april 2025

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk.

Kommune.

Statistikken publiseres årlig ca. 16 uker etter årets slutt.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om utført skogkultur og skoggrøfting.

Oppbyggingen av skogadministrasjon som skogvernloven av 1932 forutsatte, ga grunnlag for innsamling av statistikkoppgaver over skogkulturarbeider m. v. som var godkjent av skogoppsynet og dermed var bidragsberettiget. Statistikken over skogkultur begynner med budsjettåret 1935/36. Tidligere har Landbruks- og matdepartementet (LMD) utarbeidet statistikken for skogkultur, grøfterensk og skoggjødsling. De ferdige tallene har blitt publisert av Statistisk sentralbyrå. Statistikk over skoggrøfting og nyanlegg har tidligere i sin helhet blitt utarbeidet av SSB på grunnlag av oppgaver fra LMD. Fra og med 1997 har Statistisk sentralbyrå utarbeidet all skogkulturstatistikk.

Statistikken benyttes av offentlige etater (departementer, fylker), skogbrukets organisasjoner og forskningsmiljøer. Omfanget av skogkultur inngår i Nasjonalregnskapet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikken omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller som har fått statstilskudd.

Skogfondordningen er lovfestet og innebærer at en viss prosentandel av bruttoverdien for alt omsatt tømmer skal settes på egen konto. Prosentandelen er valgfri innenfor et område som fastsettes i en egen forskrift. Skogeier kan kun benytte disse midlene til investeringer i egen skog. Skogfond er ikke rentebærende.

Statistikken over skogkultur bygger på opplysninger fra Landbruksdirektoratets database for skogfond (SKAS), og omfatter alle som har innbetalt- eller fått utbetalt skogavgift eller andre offentlige tilskudd.

Det er fylkesmannens landbruksavdeling som fører regnskapet for det enkelte fylke. Landbruksdirektoratet trekker ut dataene fra Skogfondregnskapet og tilrettelegger dem på fil for Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet kontaktet slik at det eventuelt kan rettes opp.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

I perioden 1935/36-1949/50 gjelder statistikken for budsjettåret. Fra 1951 gikk man over til å bruke kalenderåret, men oppgavene for dette året er slått sammen med oppgavene for annet halvår 1950. Overgangsoppgaven fra budsjettår til kalenderår omfatter derfor 1 1/2- år. For 1998 mangler tall for Finnmark og for 1999 mangler tall for Troms.

Oppgitt areal i Skogfondregnskapet kan i noen tilfeller være basert på anslag. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi utslag i statistikken.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt