Skogavvirkning for salg

Til toppen

07410: Avvirkning av industrivirke for salg, etter sortiment (1 000 m³) 2006 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sortiment
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Gran sagtømmer , Gran sams sagtømmer og massevirke ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

2019 oppdateres med endelige tall 20.05.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken