Utenrikshandel med varer

08799: Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og land 1988M01 - 2019M09
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

varenummer (Stor verdimengde)

Totalt 10 737 Valgte

Det er flere enn 1000 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk søk eller knappen Velg verdier fra gruppe.
import/eksport Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

land

Totalt 261 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 381 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.10.2019
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Mengde 1 (M1):
hovedsakelig kg (eksakt enhet se varetekst)
Verdi (kr):
kr
Mengde 2 (M2):
hovedsakelig stykk/kubikkmeter (eksakt enhet se varetekst)
Referansetid
Mengde 1 (M1):
Utgangen av måneden
Verdi (kr):
Utgangen av måneden
Mengde 2 (M2):
Utgangen av måneden
Pristype
Verdi (kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Dersom det ved et søk ikke fremkommer verdier skyldes ikke dette nødvendigvis at det ikke er handel med en bestemt vare eller at varenummeret eller landkoden ikke er gyldig i den perioden søket er gjort for. Det kan også skyldes at konfidensialitetshensyn innebærer at tall for dette varenummeret ikke kan publiseres. For informasjon om gyldighet for og årlige endringer i varenummere, se Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen.

Fra og med 2006 fikk følgende land endret tilhørighet til verdensdel - Kypros fra Asia til Europa, og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kirgisistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan fra Europa til Asia. I utvalgene av enkeltland i nedtrekksmenyen for Europeiske land/Asiatiske land er det den nåværende inndelingen som vises for hele tidsperioden (Kypros hører med til Europa og de andre landene til Asia ).

SSB publiserer ikke tall for handelsområdet tidligere Comecon etter 2011.Grupperingen og besto (i handelsstatistikken) kun av europeiske Comecon-land: Armenia, Aserbajdsjan, Bulgaria, Estland, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Polen, Romania, Russland, Slovakia, Tsjekkia, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Ungarn, Usbekistan.

For mer informasjon, se Om statistikken.
Import for varenummer 2403.9991 og 2403.9990 i perioden 2005-2013 er feil, les mer om korrigerte tall
varenummer
24039990 (m1=kg, m2=nei) Tobakksvarer,unnt sigaretter,sigarillos,sigarer,cerutter ...
Import for varenummer 2403.9990 og 2403.9991 i perioden 2005-2013 er feil, for oppdaterte tall se Korrigerte tall for import av snus .
24039991 (m1=kg, m2=nei) Skråtobakk og snus
Import for varenummer 2403.9990 og 2403.9991 i perioden 2005-2013 er feil, for oppdaterte tall se Korrigerte tall for import av snus .
27112100 (m1=kg,m2=kub met) Naturgass, i gassform
Grunnet mangelfull landinformasjon endret vi fra 2013 publiseringen av landfordelte tall for eksport av naturgass. Fra og med 2013 publiserer SSB en landfordeling basert på rørledningenes landingspunkt.
27112100 (m1=kg,m2=kub met) Naturgass, i gassform
Grunnet mangelfull landinformasjon endret vi fra 2013 publiseringen av landfordelte tall for eksport av naturgass. Fra og med 2013 publiserer SSB en landfordeling basert på rørledningenes landingspunkt.
land
PS Palestina (2013-)
Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)

Brukerveiledning for statistikkbanken