Skogavvirkning for salg

11181: Avvirkning av vedvirke , etter virkestype (1 000 m³) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

virkesgruppe

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.08.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Kvantum vedvirke:
1 000 m³
Referansetid
Kvantum vedvirke:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vedtallene er oppgitt med bark og er beregnet med utgangspunkt i utvalgsundersøkelser om vedforbruk i husholdninger og hytter.

Brukerveiledning for statistikkbanken