Skogavvirkning for salg

Til toppen

11712: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag (1 000 m³) (F), foreløpige tall 2017 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
treslag
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 03+30 Oslo og Viken , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken