Notater 2005/56

Dokumentasjon av statistikk for skogavvirkning til salg

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av statistikk for skogavvirkning til salg

Ansvarlige

Hanne Haanæs, Jan Erik Wålberg, Astri Kløvstad

Serie og -nummer

Notater 2005/56

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

62

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt