Hjortejakt

Oppdatert: 22. mars 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Antall felte hjort i jaktåret
Felte hjort. Foreløpige tall

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av hjortejakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Kontakt