Villreinjakt

Oppdatert: 15. desember 2022

Neste oppdatering: 15. desember 2023

Antall villrein skutt
Antall villrein skutt
2022
5 095
Felte villrein
Felte villrein
AntallAndelEndring, prosent
2021 - 20222018 - 2022
2022
I alt5 095100,0-9,722,6
Hanndyr
Kalv83816,4-7,736,9
1 1/2 år2865,6-21,6-9,2
Eldre1 36626,8-8,61,2
Hunndyr
Kalv79615,6-5,249,6
1 1/2 år2514,93,712,6
Eldre1 55830,6-13,038,6
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Felte villrein fordelt på alder, kjønn og villreinområde
  Felte villrein fordelt på alder, kjønn og villreinområde
  I altKalv1 1/2 årEldreFellingsprosent
  HanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
  19989 7611 3491 2259634752 0883 66145
  19998 9921 1621 0621 0184492 1763 12541
  20007 6319758907403322 0712 62336
  20016 9761 0338977043051 7102 32750
  20026 6171 0298576382521 7372 10458
  20034 4176406574001771 1871 35651
  20043 8956275133441581 0711 18255
  20054 8176475324432481 5671 38047
  20065 0916486044732191 5361 61146
  20074 6706986153951971 2791 48650
  20085 1557696695032351 2331 74655
  20095 0988106794632251 2881 63353
  20105 4478097275492641 3141 78452
  20115 4238486735642721 3161 75039
  20125 4517857015962991 3481 72233
  20137 1401 0549306554081 8542 23939
  20147 9441 1061 0307304051 8342 83938
  20156 5098767847323681 5682 18131
  20166 1298778305522831 4142 17324
  20175 5157826634582941 6431 67524
  20184 1566125323152231 3501 12439
  20194 7386095402481612 1611 01933
  20204 7265715843472561 5921 37635
  20215 6419088403652421 4951 79123
  20225 0958387962862511 3661 55823
  Villreinområde
  Setesdal - Ryfylke3626539151610712017
  Skaulen - Etnefjella21000016
  Setesdal - Austhei23939331519617227
  Hardangervidda1 96125826910811647973114
  Blefjell30310345529
  Nordfjella6411532251865
  Oksenhalvøya0000000.
  Fjellheimen0000000.
  Brattefjell - Vindeggen0000000.
  Raudafjell20000208
  Lærdal - Årdal1722124657
  Vest - Jotunheimen80000800
  Reinheimen - Breheimen6349592322918320360
  Førdefjella612110150
  Sunnfjord1022102383
  Svartebotnen18625131100
  Snøhetta376545421151389442
  Rondane407816638181158945
  Sølnkletten123171887512235
  Forollhogna419140109159786880
  Knutshø2022736108606151
  Norefjell - Reinsjøfjell161323953334989
  Våmur - Roan413172151375
  Tolga østfjell1311307126
  Standardtegn i tabeller
 • Antall tillatt felte villrein, felte villrein og fellingsprosent
  Antall tillatt felte villrein, felte villrein og fellingsprosent
  Tillatt felte dyrFelte dyrFellingsprosent
  199816 1839 76160
  199916 2928 99255
  200018 3967 63141
  200117 9876 97639
  200212 7536 61752
  200312 7544 41735
  200415 8623 89525
  200518 0874 81727
  200619 7695 09126
  200720 4114 67023
  200821 9335 15524
  200922 0815 09823
  201021 2875 44726
  201113 8215 42339
  201211 3675 45148
  20138 6017 14083
  20147 1027 944112
  201510 2146 50964
  201610 9866 12956
  20179 3025 51559
  201810 5754 15639
  201914 2364 73833
  202013 4374 72635
  202124 6155 64123
  202221 7385 09523
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av villreinjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder, kjønn og villreinområder. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Vald
Det er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.
Jaktfelt
Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelsen.
Tillatt felt
Antall dyr det er gitt tillatelse til å felle.
Rettet avskyting
Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall eller en viss prosentandel kalv, 1 ½-åringer og voksne hann- og hunndyr.
Fellingsprosent
Felte dyr i prosent av tillatt felte.
Jaktåret
Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Villreinjakt

15. desember 2023

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Villreinområde

Årlig.

Ikke relevant

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Formålet med statistikken er å vise omfanget av villreinjakt i Norge. Det foreligger oppgaver tilbake til 1889. Inntil 1951 omfattet statistikken både dyr som var felt under ordinær jakt samt dyr som var felt ulovlig eller omkommet av andre årsaker. Fra og med 1952 omfatter statistikken bare villrein som er felt under ordinær jakt.

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Det publiseres også statistikk over antall felte elg og hjort samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Viltloven, Statistikkloven §10.

Ikke relevant

Statistikken omfatter all jakt på villrein som utøves lovlig i Norge

Villreinnemndene.

Totaltelling.

Statistisk sentralbyrå innhenter oppgaver over fellingskvoter og fellingsoppgaver fra de enkelte villreinnemndene.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes villreinnemndene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på villreinområde.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

Rapporteringen er sterkt knyttet til den lokale forvaltningen av villreinstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og i noen tilfeller kan det ha vært vanskelig å oppgi i hvilken kommune enkelte dyr ble felt. Disse er fordelt etter beste skjønn av rapporteringsansvarlig. Dette påvirker ikke tallet for felte villrein totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Villreinområdene blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert innen tre uker etter at villreinjakta er avsluttet. På den måten får en med fellingsresultatene fra alle jaktfeltene.

Ikke relevant

Kontakt