Villreinjakt

Oppdatert: 15. desember 2020

Neste oppdatering: 15. desember 2021

Antall villrein skutt
Antall villrein skutt
2020
4 726

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Felte villrein fordelt på alder, kjønn og villreinområde
Felte villrein fordelt på alder, kjønn og villreinområde
I altKalv1 1/2 årEldreFellingsprosent
HanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
19969 3951 2551 1219265172 2883 28848
19979 1791 1481 0421 0305602 0623 33745
19989 7611 3491 2259634752 0883 66145
19998 9921 1621 0621 0184492 1763 12541
20007 6319758907403322 0712 62336
20016 9761 0338977043051 7102 32750
20026 6171 0298576382521 7372 10458
20034 4176406574001771 1871 35651
20043 8956275133441581 0711 18255
20054 8176475324432481 5671 38047
20065 0916486044732191 5361 61146
20074 6706986153951971 2791 48650
20085 1557696695032351 2331 74655
20095 0988106794632251 2881 63353
20105 4478097275492641 3141 78452
20115 4238486735642721 3161 75039
20125 4517857015962991 3481 72233
20137 1401 0549306554081 8542 23939
20147 9441 1061 0307304051 8342 83938
20156 5098767847323681 5682 18131
20166 1298778305522831 4142 17324
20175 5157826634582941 6431 67524
20184 1566125323152231 3501 12439
20194 7386095402481612 1611 01933
20204 7265715843472561 5921 37635
Villreinområde
Setesdal - Ryfylke305444911197610614
Skaulen - Etnefjella36241067772
Setesdal - Austhei88191073212819
Hardangervidda1 4406554906272644329
Blefjell2729253626
Nordfjella706841163528
Oksenhalvøya0000000.
Fjellheimen2627404931
Brattefjell - Vindeggen12413151812234328
Raudafjell600006060
Lærdal - Årdal14200012070
Vest - Jotunheimen2733347721
Reinheimen - Breheimen4796572291917112364
Førdefjella802022267
Sunnfjord0000000.
Svartebotnen15332052100
Snøhetta71889109634913527341
Rondane4426455533213010846
Sølnkletten7513148336138
Forollhogna2948187159525080
Knutshø313554419191027460
Norefjell - Reinsjøfjell1633631610354592
Våmur - Roan37781161467
Tolga østfjell19002017063
Standardtegn i tabeller
Antall tillatt felte villrein, felte villrein og fellingsprosent
Antall tillatt felte villrein, felte villrein og fellingsprosent
Tillatt felte dyrFelte dyrFellingsprosent
199616 1839 39558
199716 2929 17956
199818 3969 76153
199917 9878 99250
200012 7537 63160
200112 7546 97655
200215 8626 61742
200318 0874 41724
200419 7693 89520
200520 4114 81724
200621 9335 09123
200722 0814 67021
200821 2875 15524
200913 8215 09837
201011 3675 44748
20118 6015 42363
20127 1025 45177
201310 2147 14070
201410 9867 94472
20159 3026 50970
201625 4656 12924
201722 6745 51524
201810 5754 15639
201914 2364 73833
202013 4374 72635
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av villreinjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder, kjønn og villreinområder. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Vald
Det er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.
Jaktfelt
Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelsen.
Tillatt felt
Antall dyr det er gitt tillatelse til å felle.
Rettet avskyting
Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall eller en viss prosentandel kalv, 1 ½-åringer og voksne hann- og hunndyr.
Fellingsprosent
Felte dyr i prosent av tillatt felte.
Jaktåret
Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Villreinjakt

15. desember 2021

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Villreinområde

Årlig.

Ikke relevant

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Formålet med statistikken er å vise omfanget av villreinjakt i Norge. Det foreligger oppgaver tilbake til 1889. Inntil 1951 omfattet statistikken både dyr som var felt under ordinær jakt samt dyr som var felt ulovlig eller omkommet av andre årsaker. Fra og med 1952 omfatter statistikken bare villrein som er felt under ordinær jakt.

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Det publiseres også statistikk over antall felte elg og hjort samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Viltloven.

Ikke relevant

Statistikken omfatter all jakt på villrein som utøves lovlig i Norge

Villreinnemndene.

Totaltelling.

Statistisk sentralbyrå innhenter oppgaver over fellingskvoter og fellingsoppgaver fra de enkelte villreinnemndene.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes villreinnemndene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på villreinområde.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

Rapporteringen er sterkt knyttet til den lokale forvaltningen av villreinstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og i noen tilfeller kan det ha vært vanskelig å oppgi i hvilken kommune enkelte dyr ble felt. Disse er fordelt etter beste skjønn av rapporteringsansvarlig. Dette påvirker ikke tallet for felte villrein totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Villreinområdene blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert innen tre uker etter at villreinjakta er avsluttet. På den måten får en med fellingsresultatene fra alle jaktfeltene.

Ikke relevant
Kontakt