Villreinjakt

Oppdatert: 15. desember 2023

Neste oppdatering: 13. desember 2024

Antall villrein skutt
Antall villrein skutt
2023
3 493
Felte villrein
Felte villrein
AntallAndelEndring, prosent
2022 - 20232019 - 2023
2023
I alt3 493100,0-31,4-26,3
Hanndyr
Kalv53815,4-35,8-11,7
1 1/2 år1875,4-34,6-24,6
Eldre1 28736,8-5,8-40,4
Hunndyr
Kalv52214,9-34,4-3,3
1 1/2 år1203,4-52,2-25,5
Eldre83924,0-46,1-17,7
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Felte villrein fordelt på alder, kjønn og villreinområde
  Felte villrein fordelt på alder, kjønn og villreinområde
  I altKalv1 1/2 årEldreFellingsprosent
  HanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
  19998 9921 1621 0621 0184492 1763 12541
  20007 6319758907403322 0712 62336
  20016 9761 0338977043051 7102 32750
  20026 6171 0298576382521 7372 10458
  20034 4176406574001771 1871 35651
  20043 8956275133441581 0711 18255
  20054 8176475324432481 5671 38047
  20065 0916486044732191 5361 61146
  20074 6706986153951971 2791 48650
  20085 1557696695032351 2331 74655
  20095 0988106794632251 2881 63353
  20105 4478097275492641 3141 78452
  20115 4238486735642721 3161 75039
  20125 4517857015962991 3481 72233
  20137 1401 0549306554081 8542 23939
  20147 9441 1061 0307304051 8342 83938
  20156 5098767847323681 5682 18131
  20166 1298778305522831 4142 17324
  20175 5157826634582941 6431 67524
  20184 1566125323152231 3501 12439
  20194 7386095402481612 1611 01933
  20204 7265715843472561 5921 37635
  20215 6419088403652421 4951 79123
  20225 0958387962862511 3661 55823
  20233 4935385221871201 28783930
  Villreinområde
  Setesdal - Ryfylke251342099908917
  Skaulen - Etnefjella00000000
  Setesdal - Austhei21824311320636721
  Hardangervidda41613223961210
  Blefjell2854248527
  Nordfjella44022136355
  Oksenhalvøya0000000.
  Fjellheimen0000000.
  Brattefjell - Vindeggen40253027340
  Raudafjell200101029
  Lærdal - Årdal1722232643
  Vest - Jotunheimen1011105217
  Reinheimen - Breheimen891142132523024029569
  Førdefjella913200375
  Sunnfjord713002188
  Svartebotnen15533022100
  Snøhetta2273432137786339
  Rondane390726624181238740
  Sølnkletten137222164434125
  Forollhogna4011131063412775969
  Knutshø222445267565756
  Norefjell - Reinsjøfjell150343473304287
  Våmur - Roan912301247
  Tolga østfjell900207026
  Standardtegn i tabeller
 • Antall tillatt felte villrein, felte villrein og fellingsprosent
  Antall tillatt felte villrein, felte villrein og fellingsprosent
  Tillatt felte dyrFelte dyrFellingsprosent
  199916 1838 99256
  200016 2927 63147
  200118 3966 97638
  200217 9876 61737
  200312 7534 41735
  200412 7543 89531
  200515 8624 81730
  200618 0875 09128
  200719 7694 67024
  200820 4115 15525
  200921 9335 09823
  201022 0815 44725
  201121 2875 42325
  201213 8215 45139
  201311 3677 14063
  20148 6017 94492
  20157 1026 50992
  201610 2146 12960
  201710 9865 51550
  20189 3024 15645
  201914 2364 73833
  202013 4374 72635
  202124 6155 64123
  202221 7385 09523
  202311 5493 49330
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av villreinjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder, kjønn og villreinområder. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Vald

Det er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.

Jaktfelt

Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelsen.

Tillatt felt

Antall dyr det er gitt tillatelse til å felle.

Rettet avskyting

Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall eller en viss prosentandel kalv, 1 ½-åringer og voksne hann- og hunndyr.

Fellingsprosent

Felte dyr i prosent av tillatt felte.

Jaktåret

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Jakttid gjeldende fram til 31. mars 2028

Den ordinære jakttiden for villrein er 20. august til 30. september.

Navn: Villreinjakt

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

13. desember 2024

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Villreinområde

Statistikken publiseres årlig, ca. 10 uker etter at jakten er avsluttet.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å vise omfanget av villreinjakt i Norge. Det foreligger oppgaver tilbake til 1889. Inntil 1951 omfattet statistikken både dyr som var felt under ordinær jakt samt dyr som var felt ulovlig eller omkommet av andre årsaker. Fra og med 1952 omfatter statistikken bare villrein som er felt under ordinær jakt.

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Det publiseres også statistikk over antall felte elg og hjort samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk, hovedområde Landbruk, fiskeri og akvakultur, delområde Jakt.

Ikke relevant

Statistikken omfatter all jakt på villrein som utøves lovlig i Norge

Villreinnemdene rapporterer elektronisk via Hjorteviltregisteret: Registeret gir opplysninger om felte villrein fordelt på alder og kjønn for hvert villreinområde.

Statistisk sentralbyrå innhenter oppgaver over fellingskvoter og fellingsoppgaver fra de enkelte villreinnemndene.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data. Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes villreinnemndene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på villreinområde.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se Formål og historie).

Rapporteringen er sterkt knyttet til den lokale forvaltningen av villreinstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og i noen tilfeller kan det ha vært vanskelig å oppgi i hvilken kommune enkelte dyr ble felt. Disse er fordelt etter beste skjønn av rapporteringsansvarlig. Dette påvirker ikke tallet for felte villrein totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Villreinområdene blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert innen tre uker etter at villreinjakta er avsluttet. På den måten får en med fellingsresultatene fra alle jaktfeltene.

Ikke relevant

Kontakt