Elgjakt

Oppdatert: 22. mars 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Antall felte elger i jaktåret
Felte elg. Foreløpige tall

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av elgjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Kontakt