Banner med bilde og tittel

Fakta om

Jakt

Ingress

Lurer du på hvor mange ulver som blir skutt hvert år? Hvor mange elger eller hjorter som felles hvert år? Eller hvor mange rådyr som blir påkjørt i trafikken? På denne siden får du vite dette og mye annet om jakt og jegere.

Elg

Antall felte elg
¹ Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Hjort

Antall felte hjort
¹ Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Villrein

Antall felte villrein

Rådyr

Antall felte rådyr
¹ Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Småvilt

Lirype,Fjellrype,Orrfugl,Grågås
Rødrev,Hare,Bever,Villsvin

De utvalgte nøkkeltallene viser bare en liten del av småviltet som blir felt hvert år. I statistikken Småvilt- og rådyrjakt finner man oversikt over jakt på mange andre arter.

Faktasider