Jakt

Fakta om jakt

Lurer du på hvor mange ulver som blir skutt hvert år? Hvor mange elger eller hjorter som felles hvert år? Eller hvor mange rådyr som blir påkjørt i trafikken? På denne siden får du vite dette og mye annet om jakt og jegere.

Innhold:

Jegere| Elg| Hjort| Villrein| Rådyr| Småvilt| Rovdyr

Jegere

Aktive jegere
Ikon av hjortehode
Aktive jegere
2022-2023
134 100
-2,0 % fra forrige periode
Aktive jegere

Registrerte jegere
Registrerte jegere
2023-2024
544 165
6 817 fra forrige periode
Registrerte jegere

Artikkel / 12. oktober 2016
Hvem er jeger?

For mange nordmenn er høstjakta årets høydepunkt, og alt annet må vike når startskuddet smeller. Men hvem er egentlig de 145 000 som hvert år drar til fjells eller til skogs med rifle og hagle?

Andel registrerte jegere som er kvinner
Ikon av dame
Andel registrerte jegere som er kvinner
2023-2024
16,3
%
0,3 prosentpoeng fra året før
Antall jegere¹ på jakt

¹ Jegerne kan ha jaktet på flere arter

Sjekk hvor mange jegere det er i din kommune.

Elg

Antall felte elg
Ikon av dyrespor
Antall felte elg
2023-2024
26 003
elg
-5,4 % fra året før
Felte elg

Artikkel / 23. mars 2023
Jegerne felte færre dyr under elg- og hjortejakta

Antall felte elg fortsetter å falle, og utbyttet har ikke vært lavere siden jaktåret1989/1990. Utbyttet fra hjortejakta falt også for første gang på flere år.

Antall felte elg fordelt på fylke

Kommunene med flest felte elg

Sjekk hvor mange elg som ble felt i din kommune.

Antall omkomne og drepte elg utenom jakt

¹ Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Hjort

Antall felte hjort
Ikon av hjortehode
Antall felte hjort
2023-2024
52 503
hjort
6,5 % fra året før
Antall felte hjort

Antall felte hjort fordelt på fylke

Kommunene med flest felte hjort

Sjekk hvor mange hjort som ble felt i din kommune.

Antall omkomne eller drepte hjort utenom jakt

¹ Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Villrein

Antall felte villrein
Ikon av dyrespor
Antall felte villrein
2023
3 493
villrein
-31,4 % fra året før
Antall felte villrein

Villreinområdene med flest felte dyr

Rådyr

Antall felte rådyr
Ikon av rådyr
Antall felte rådyr
2022-2023
32 900
rådyr
-5,1 % fra året før
Antall felte rådyr

Kommunene med flest felte rådyr

Sjekk hvor mange rådyr som ble felt i din kommune.

Antall omkomne og drepte rådyr utenom jakt

¹ Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Småvilt

Lirype,Fjellrype,Rødrev,Villsvin

Jakt på utvalgt småvilt

Lirype
2022-2023
109 700
fugler
-4,2 % fra året før
Fjellrype
2022-2023
47 800
fugler
6,7 % fra året før
Rødrev
2022-2023
19 610
dyr
-6,8 % fra året før
Villsvin
2022-2023
413
dyr
13,2 % fra året før

Hvor mye småvilt av ulike arter ble felt under jakt i Norge?

Artikkel / 7. september 2020
Færre småviltjegere og lavere utbytte

Småviltjegerne felte til sammen 149 000 ryper i jaktåret 2019/2020. Det er en tilbakegang på 18 prosent fra foregående jaktår, og en må tilbake til 2012/2013 for å finne lavere tall.

Rovdyr

Felt eller omkommet ulv
Ikon av ulv som uler
Felt eller omkommet ulv
2023
25
ulv
5 ulv fra året før
Felt eller omkommet ulv

Artikkel / 3. mars 2017
Norge og de ville dyrene

Regjeringen har havnet i en kattepine i ulvesonen, hvordan skal den legitimere et stor uttak av ulv som ikke lar seg begrunne i det eksisterende lovverket? Historisk statistikk setter problemene i perspektiv.

Andre felte eller omkomne rovdyr¹
Ikon av dyrespor
Andre felte eller omkomne rovdyr¹
2023
228

¹Omfatter bjørn, jerv, gaupe og ørn

Felte eller omkomne andre rovdyr

Felt eller omkommet ørn
Felt eller omkommet ørn
2023
46
ørn
-15 fra året før
Felt eller omkommet ørn