Banner med bilde og tittel

Fakta om

Jakt

Ingress

Lurer du på hvor mange ulver som blir skutt hvert år? Hvor mange elger eller hjorter som felles hvert år? Eller hvor mange rådyr som blir påkjørt i trafikken? På denne siden får du vite dette og mye annet om jakt og jegere.

Jegere

Aktive jegere
Aktive jegere
2020-2021
140 300

Aktive jegere


Registrerte jegere
Registrerte jegere
2020-2021
520 686

Registrerte jegere

Andel registrerte jegere som er kvinner
Ikon av dame
Andel registrerte jegere som er kvinner
2020-2021
15,1
%
0,3 prosentpoeng endring fra året før

Antall jegere på jakt

¹ Jegerne kan ha jaktet på flere arter

Elg

Antall felte elg
Ikon av dyrespor
Antall felte elg
2020-2021
31 740
elg
4,7 % endring fra året før

Felte elg


Antall felte elg fordelt på fylke


Kommunene med flest felte elg


Antall omkomne og drepte elg utenom jakt

¹ Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Hjort

Antall felte hjort
Ikon av hjortehode
Antall felte hjort
2020-2021
50 053
hjort
7,8 % endring fra året før

Antall felte hjort


Antall felte hjort fordelt på fylke


Kommunene med flest felte hjort


Antall omkomne eller drepte hjort utenom jakt

¹ Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Villrein

Antall felte villrein
Ikon av dyrespor
Antall felte villrein
2020
4 726
villrein
-0,3 % endring fra året før

Antall felte villrein


Villreinområdene med flest felte dyr

Rådyr

Antall felte rådyr
Ikon av rådyr
Antall felte rådyr
2020-2021
34 300
rådyr
7,5 % endring fra forrige år

Antall felte rådyr


Antall omkomne og drepte rådyr utenom jakt

¹ Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Småvilt

Lirype,Fjellrype,Orrfugl,Grågås

Jakt på utvalgte fugler

Lirype
2020-2021
126 800
liryper
21,7 % endring fra året før

Fjellrype
2020-2021
49 700
fjellryper
10,2 % endring fra året før

Orrfugl
2020-2021
18 180
orrfugler
30,4 % endring fra året før

Grågås
2020-2021
13 160
grågjess
-14,0 % endring fra året før


Rødrev,Hare,Bever,Villsvin

Jakt på utvalgt småvilt

Rødrev
2020-2021
21 720
rødrever
-8,0 % endring fra året før

Hare
2020-2021
14 730
harer
17,9 % endring fra året før

Bever
2020-2021
1 570
bevere
-3,1 % endring fra året før

Villsvin
2020-2021
450
villsvin
45,2 % endring fra året før

De utvalgte nøkkeltallene viser bare en liten del av småviltet som blir felt hvert år. I statistikken Småvilt- og rådyrjakt finner man oversikt over jakt på mange andre arter.

Rovdyr

Felt eller omkommet ulv
Ikon av ulv som uler
Felt eller omkommet ulv
2020
33
ulv
13 ulv endring fra året før

Felt eller omkommet ulv


Andre rovdyr

Felt eller omkommet bjørn
Felt eller omkommet bjørn
2020
10
bjørn

Felt eller omkommet bjørn


Felt eller omkommet jerv
Felt eller omkommet jerv
2020
111
jerv

Felt eller omkommet jerv


Felt eller omkommet gaupe
Felt eller omkommet gaupe
2020
87
gauper

Felt eller omkommet gaupeFelt eller omkommet ørn
Felt eller omkommet ørn
2020
56
ørn

Felt eller omkommet ørn

Faktasider