Ny rekord for hjortejakta og flere felte elg

Publisert:

Utbyttet fra elg- og hjortejakta stiger, og hjortejakta fikk ny toppnotering i jaktåret 2020/21. I alt ble det felt 50 100 hjort og 31 700 elg. 

Nye tall fra statistikken over elgjakta og hjortejakta for jaktåret 2020/2021 viser at utbyttet fra hjortejakta økte med 3 600 dyr, eller 8 prosent, fra foregående jaktår. Elgjakta hadde økt utbytte for første gang på mange år, og antall felte dyr gikk opp med 1 400 dyr eller 5 prosent.

Av fellingskvotene på 65 400 hjort og 39 900 elg endte fellingsprosentene på 71 prosent for hjort og 76 prosent for elg.

1 Foreløpige tall for 2020.

Figur 1. Felte elg og hjort i Norge. 1913–2020¹

Elg Hjort
1915 939 283
1916 1170 322
1917 1246 321
1918 1040 314
1919 652 271
1920 193 240
1921 57 274
1922 307 230
1923 732 197
1924 870 191
1925 1186 185
1926 1165 189
1927 1144 174
1928 1166 184
1929 1118 537
1930 1108 378
1931 1222 387
1932 1212 424
1933 1108 460
1934 1191 488
1935 1232 599
1936 1482 597
1937 1185 593
1938 1732 478
1939 1669 531
1940 210 60
1941 1643 74
1942 1561 85
1943 1531 71
1944 1402 54
1945 3246 545
1946 3140 602
1947 4191 573
1948 4312 558
1949 3836 577
1950 4371 660
1951 2928 676
1952 3914 562
1953 4228 643
1954 4427 785
1955 4470 1012
1956 5489 1048
1957 5728 1134
1958 6661 1121
1959 6872 1341
1960 6829 1479
1961 7216 1726
1962 7300 1604
1963 7889 2014
1964 7795 2288
1965 7864 2484
1966 7359 3053
1967 6969 3586
1968 6623 2932
1969 6553 3115
1970 6250 2849
1971 6130 2695
1972 6220 2749
1973 7198 3272
1974 8581 3443
1975 10218 3807
1976 11251 4192
1977 12895 5189
1978 14808 6453
1979 17101 7016
1980 18999 7927
1981 20957 8316
1982 22542 8436
1983 24181 9320
1984 24949 9832
1985 25372 10644
1986 25511 9732
1987 25199 9502
1988 24972 10394
1989 26127 9753
1990 28841 9911
1991 32053 10990
1992 35145 12900
1993 38980 14803
1994 37401 16380
1995 33955 17855
1996 34141 18043
1997 36059 21226
1998 37957 21636
1999 39423 22063
2000 38000 22534
2001 37300 23599
2002 37892 24533
2003 38564 25195
2004 36770 25896
2005 36026 27635
2006 34978 29173
2007 35657 32646
2008 35620 35686
2009 35971 37709
2010 36409 39070
2011 36435 36829
2012 34643 35031
2013 34956 36202
2014 33199 35140
2015 31136 33718
2016 30829 37773
2017 31611 42556
2018 30636 43820
2019 30319 46445
2020 31740 50053

Vestland er det nye store hjortefylket

I alt felte jegerne i dette fylket 24 000 dyr av en kvote på 30 700. Det var 1 900 flere enn foregående år, og gir en fellingsprosent på 79. I det andre store hjortefylket ‒ Møre og Romsdal ‒ ble det felt 13 000 dyr. Fellingstallene her økte med 500 dyr fra forrige år.

Innlandet og Trøndelag er de største elgjaktfylkene

Under fjorårets elgjakt ble det av en kvote på 10 500 elg felt nesten 8 700 dyr i Innlandet. Dette gir en fellingsprosent på 83. Trøndelag, det andre store elgjaktfylket, hadde en fellingskvote på 9 600 dyr og nesten 8 100 ble felt. Dette gir en fellingsprosent på 80.

Flest hjort felt i den nye kommunen Sunnfjord

Sunnfjord kommune, som består av de sammenslåtte kommune Førde, Jølster, Gaular og Naustdal, topper fellingsstatistikken for hjort i 2020/21. I alt ble det felt 2 200 hjort i kommunen under jakta. Kvinnherad følger deretter med 1 400 felte dyr.

Sjekk fellingstallene for hjort i din kommune her

Steinkjer største elgjaktkommune

Trøndelagskommunen Steinkjer, som er slått sammen med Verran kommune fra 2020, var den suverent største kommunen målt i antall felte elg i jaktåret 2020/21. I alt ble det skutt 900 elg i kommunen, som er over 300 flere enn det som ble felt i Trysil i Innlandet, som er nummer to på lista.

Sjekk fellingstallene for elg i din kommune her 

Faktaside

Kontakt