03434: Felte hjort, etter alder og kjønn (K) 1986-1987 - 2019-2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2020
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Felte hjort:
dyr
Referansetid
Felte hjort:
15.11
Basisperiode
Felte hjort:
15.11
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 viser statistikken antall felte elg på det jaktarealet en kommune administrerer. Kommuner som hadde satt bort administrasjonen av hele jakta til andre kommuner, falt ut av statistikken, mens andre bare fikk med deler av fellingstallene. Statistikken ble derfor bare publisert på fylkesnivå jaktåret 2008/09. Fra og med jaktåret 2009/10 ble fellingstatistikken igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken