Til toppen
03434: Felte hjort, etter alder og kjønn (K) 1986-1987 - 2019-2020
Sist endret
01.09.2020
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Felte hjort:
dyr
Referansetid
Felte hjort:
15.11
Basisperiode
Felte hjort:
15.11
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
Må velges *
alder
kjønn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 34 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
kjønn

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 viser statistikken antall felte elg på det jaktarealet en kommune administrerer. Kommuner som hadde satt bort administrasjonen av hele jakta til andre kommuner, falt ut av statistikken, mens andre bare fikk med deler av fellingstallene. Statistikken ble derfor bare publisert på fylkesnivå jaktåret 2008/09. Fra og med jaktåret 2009/10 ble fellingstatistikken igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken