Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5

Flere felte villrein

Det ble felt 5 652 villrein høsten 2021, noe som er 962 flere enn i 2020. Hovedsakelig skyldes det flere felte dyr på Hardangervidda, Reinheimen - Breheimen og Snøhetta.

Stadig flere villsvin skutt i Norge

I alt ble 450 villsvin skutt i løpet av jaktåret 2020/2021, en økning på 140 dyr fra året før. Tre av fire dyr ble felt i Halden og Aremark, henholdsvis 186 og 151 dyr i hver av kommunene.

Flere rådyr påkjørt og drept

I alt ble 6 400 rådyr, 1 340 elg og 980 hjort påkjørt og drept på veg og jernbane i jaktåret 2020/21. For rådyr var det en økning på 360 dyr, mens det for elg var en nedgang på 170 dyr.

33 ulver skutt siste jaktår

I alt ble 33 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2020/21, noe som er 13 flere enn jaktåret 2019/20. 25 av ulvene ble felt i vinterens lisensjakt.

Ny rekord for hjortejakta og flere felte elg

Utbyttet fra elg- og hjortejakta stiger, og hjortejakta fikk ny toppnotering i jaktåret 2020/21. I alt ble det felt 50 100 hjort og 31 700 elg.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet jakt.

Faktasider