Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 10 av 10
Redusert utbytte fra rypejakta

Småviltjegerne felte til sammen 159 300 ryper i jaktåret 2021/2022. Det er en nedgang på 10 prosent fra foregående jaktår. I Innlandet gikk utbyttet ned med 59 prosent.

Rekordmange rådyr drept i trafikken

I jaktåret 2021/2022 ble 7 100 rådyr drept på veg og jernbane. Det er 11 prosent flere enn året før, og det høyeste antallet som noen gang er registrert.

38 ulver skutt siste jaktår

I alt ble 38 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2021/22, noe som er 5 flere enn jaktåret 2020/21. 21 av ulvene ble felt i vinterens lisensjakt.

Størst kvinneandel blant yngre jegere

I alt er 528 000 norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2021/2022. Av dem er 82 000 kvinner. I løpet av 15 år er antallet kvinner registrert i Jegerregisteret doblet.

Ny fellingsrekord i hjortejakta – færre elger ble skutt

Antall felte hjort når nye høyder, mens antall felte elg er det laveste som er registrert siden jaktåret 1990/1991. I alt ble det skutt 52 800 hjort og 29 300 elg i jaktåret 2021/2022.

Flere felte villrein

Det ble felt 5 652 villrein høsten 2021, noe som er 962 flere enn i 2020. Hovedsakelig skyldes det flere felte dyr på Hardangervidda, Reinheimen - Breheimen og Snøhetta.

Stadig flere villsvin skutt i Norge

I alt ble 450 villsvin skutt i løpet av jaktåret 2020/2021, en økning på 140 dyr fra året før. Tre av fire dyr ble felt i Halden og Aremark, henholdsvis 186 og 151 dyr i hver av kommunene.

Flere rådyr påkjørt og drept

I alt ble 6 400 rådyr, 1 340 elg og 980 hjort påkjørt og drept på veg og jernbane i jaktåret 2020/21. For rådyr var det en økning på 360 dyr, mens det for elg var en nedgang på 170 dyr.

33 ulver skutt siste jaktår

I alt ble 33 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2020/21, noe som er 13 flere enn jaktåret 2019/20. 25 av ulvene ble felt i vinterens lisensjakt.

Ny rekord for hjortejakta og flere felte elg

Utbyttet fra elg- og hjortejakta stiger, og hjortejakta fikk ny toppnotering i jaktåret 2020/21. I alt ble det felt 50 100 hjort og 31 700 elg.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet jakt.

Faktasider

Faktasider