Statistikk

Aktive jegere
Statistikken gir en oversikt over antall aktive jegere og hva de har jaktet på.
Elgjakt
Statistikken omfatter all jakt på elg som utøves lovlig i Norge.
Hjortejakt
Statistikken omfatter all jakt på hjort som utøves lovlig i Norge.
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
Antall elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller felt utenom ordinær jakt.
Registrert avgang av store rovdyr
Statistikken omfatter drept og avlivet ulv, bjørn, jerv og gaupe.
Registrerte jegere
Statistikken gir en oversikt over hvor mange som er i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret.
Småvilt og rådyrjakt
Statistikken omfatter 36 småviltarter (fugler og pattedyr) og rådyr.
Villreinjakt
Statistikken omfatter all jakt på villrein som utøves lovlig i Norge.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 19 av 19
 1. Færre personer betalte jegeravgiften

  I alt 183 400 personer betalte avgiften som gav rett til å gå på jakt i jaktåret 2023/2024. Det er det laveste antallet på 25 år og en nedgang på 5 prosent fra året før.

 2. Jegerne felte dobbelt så mange hjort som elg

  Utbyttet fra elgjakta fortsetter å falle og har ikke vært lavere siden 1988. For hjortejakta er trenden motsatt, og for første gang ble det felt over dobbelt så mange hjort som elg.

 3. Laveste fellingstall på 50 år

  Det ble felt 3 493 villrein høsten 2023. Det er 1 602 færre dyr enn året før, og det laveste fellingsresultatet siden 1973. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere felling på Hardangervidda.

 4. Færre felte rådyr

  Etter tre år med oppgang, falt utbytte fra rådyrjakta i jaktåret 2022/2023. Da ble i alt 32 900 rådyr felt. Det er en nedgang på 5,1 prosent fra jaktåret før.

 5. Rekordmange rådyr drept i trafikken

  I jaktåret 2022/2023 ble 7 590 rådyr drept på veg og jernbane. Det er 7 prosent flere enn året før, og det er igjen det høyeste antallet som noen gang er registrert.

 6. 20 ulver felt siste jaktår

  I alt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2022/23. Dette er 18 færre enn jaktåret før. 12 av ulvene ble felt i vinterens lisensjakt.

 7. Stadig flere kvinnelige jegere

  I alt 537 400 norske kvinner og menn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2022/2023. 16 prosent av dem var kvinner.

 8. Jegerne felte færre dyr under elg- og hjortejakta

  Antall felte elg fortsetter å falle, og utbyttet har ikke vært lavere siden jaktåret1989/1990. Utbyttet fra hjortejakta falt også for første gang på flere år. I alt ble det felt 27 500 elg og 49 300 hjort i jaktåret 2022/2023.

 9. Felte færre villrein i høst

  Det ble felt 5 095 villrein høsten 2022. Det er 564 færre dyr enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere fellingsresultat i villreinområdene Snøhetta, Forollhogna og Reinheimen-Breheimen.

 10. Redusert utbytte fra rypejakta

  Småviltjegerne felte til sammen 159 300 ryper i jaktåret 2021/2022. Det er en nedgang på 10 prosent fra foregående jaktår. I Innlandet gikk utbyttet ned med 59 prosent.

 11. Rekordmange rådyr drept i trafikken

  I jaktåret 2021/2022 ble 7 100 rådyr drept på veg og jernbane. Det er 11 prosent flere enn året før, og det høyeste antallet som noen gang er registrert.

 12. 38 ulver skutt siste jaktår

  I alt ble 38 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2021/22, noe som er 5 flere enn jaktåret 2020/21. 21 av ulvene ble felt i vinterens lisensjakt.

 13. Størst kvinneandel blant yngre jegere

  I alt er 528 000 norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2021/2022. Av dem er 82 000 kvinner. I løpet av 15 år er antallet kvinner registrert i Jegerregisteret doblet.

 14. Ny fellingsrekord i hjortejakta – færre elger ble skutt

  Antall felte hjort når nye høyder, mens antall felte elg er det laveste som er registrert siden jaktåret 1990/1991. I alt ble det skutt 52 800 hjort og 29 300 elg i jaktåret 2021/2022.

 15. Flere felte villrein

  Det ble felt 5 652 villrein høsten 2021, noe som er 962 flere enn i 2020. Hovedsakelig skyldes det flere felte dyr på Hardangervidda, Reinheimen - Breheimen og Snøhetta.

 16. Stadig flere villsvin skutt i Norge

  I alt ble 450 villsvin skutt i løpet av jaktåret 2020/2021, en økning på 140 dyr fra året før. Tre av fire dyr ble felt i Halden og Aremark, henholdsvis 186 og 151 dyr i hver av kommunene.

 17. Flere rådyr påkjørt og drept

  I alt ble 6 400 rådyr, 1 340 elg og 980 hjort påkjørt og drept på veg og jernbane i jaktåret 2020/21. For rådyr var det en økning på 360 dyr, mens det for elg var en nedgang på 170 dyr.

 18. 33 ulver skutt siste jaktår

  I alt ble 33 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2020/21, noe som er 13 flere enn jaktåret 2019/20. 25 av ulvene ble felt i vinterens lisensjakt.

 19. Ny rekord for hjortejakta og flere felte elg

  Utbyttet fra elg- og hjortejakta stiger, og hjortejakta fikk ny toppnotering i jaktåret 2020/21. I alt ble det felt 50 100 hjort og 31 700 elg.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet jakt.