Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Oppdatert: 30. juni 2023

Neste oppdatering: 27. juni 2024

Antall hjortevilt som ble registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret
Antall hjortevilt som ble registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret
2022-2023
15 909
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt1
AntallEndring i prosent
2022-20232021-2022 - 2022-20232018-2019 - 2022-2023
I alt15 9097,812,7
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy1 16213,918,8
Påkjørt av tog6218,418,1
Omkommet av andre årsaker1 89510,13,0
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy851-16,2-12,3
Påkjørt av tog48-30,4-29,4
Omkommet av andre årsaker1 000-6,6-32,0
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy2100,0.
Påkjørt av tog0-100,0-100,0
Omkommet av andre årsaker92-50,5-15,6
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy7 2737,021,9
Påkjørt av tog3134,317,7
Omkommet av andre årsaker2 65232,538,3
1Smøla og Enebakk kommune mangler oppgave for jaktåret 2022/2023
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak
  Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak
  Registrert avgang av hjortevilt
  Dyr i altElgHjortVillreinRådyr
  2018-201914 1133 3432 5091108 151
  2019-202012 2453 0641 6241657 392
  2020-202113 6553 2061 896918 462
  2021-202214 7563 3142 1551899 098
  2022-202315 9093 6781 8999410 238
  Skadefelling
  2018-20191273451042
  2019-2020681831118
  2020-2021109649054
  2021-2022881959010
  2022-2023741334027
  Felt i nødverge
  2018-20191651001
  2019-20201514100
  2020-20211615100
  2021-2022956915011
  2022-20231103813059
  Felt ulovlig
  2018-2019461022113
  2019-2020481026210
  2020-20213113918
  2021-2022501722011
  2022-20232815427
  Påkjørt av motorkjøretøy
  2018-20197 91697897005 968
  2019-20207 73198391855 825
  2020-20218 08394692106 216
  2021-20228 8331 0201 01516 797
  2022-20239 2881 16285127 273
  Påkjørt av tog
  2018-2019861526681266
  2019-2020812521593229
  2020-2021649389620198
  2021-2022944573692300
  2022-2023982621480313
  Omkommet av andre årsaker
  2018-20195 0951 7821 3851081 820
  2019-20203 4691 4835411531 292
  2020-20214 6841 819842901 933
  2021-20224 7461 6169751861 969
  2022-20235 4271 829949902 559
  Standardtegn i tabeller
 • Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av motorkjøretøy eller tog, etter fylke
  Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av motorkjøretøy eller tog, etter fylke
  I altElgHjortVillreinRådyr
  2010-20117 0302 23773224 059
  2011-20125 7641 66874143 351
  2012-20136 4131 72468424 003
  2013-20145 8891 35874343 784
  2014-20156 1581 43978123 936
  2015-20166 2981 35563914 303
  2016-20177 3191 35487325 090
  2017-201810 1972 3741 22316 599
  2018-20198 7771 5041 03816 234
  2019-20208 5431 50497786 054
  2020-20218 7321 33598306 414
  2021-20229 7771 5931 08437 097
  2022-202310 2701 78389927 586
  Fylke
  Viken2 7923473802 407
  Oslo6550060
  Innlandet2 1466194611 480
  Vestfold og Telemark1 02292261903
  Agder55250230479
  Rogaland3311380292
  Vestland4121381030
  Møre og Romsdal73022220506
  Trøndelag - Trööndelage1 67231812501 229
  Nordland - Nordlánnda45326400189
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku95840011
  Standardtegn i tabeller
 • Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak
  Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak
  I altElgHjortVillreinRådyr
  2010-201110 6043 7651 684225 133
  2011-20128 3592 9581 343284 030
  2012-20139 1042 9691 160534 922
  2013-20148 4522 6741 166574 555
  2014-20158 7502 7771 293224 658
  2015-20168 9412 6031 087965 155
  2016-201710 8272 8171 4594116 140
  2017-201817 0194 2562 5131 5638 687
  2018-201914 1133 3432 5091108 151
  2019-202012 2453 0641 6241657 392
  2020-202113 6553 2061 896918 462
  2021-202214 7563 3142 1551899 098
  2022-202315 9093 6781 8999410 238
  Fylke
  Viken4 0426675423 319
  Oslo1611300148
  Innlandet3 1161 04994381 935
  Vestfold og Telemark1 61728052101 275
  Agder878170377664
  Rogaland4826681407
  Vestland969118813146
  Møre og Romsdal1 038144182604
  Trøndelag - Trööndelage2 54669829331 552
  Nordland - Nordlánnda84857520271
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku2121950017
  Årsak
  Skadefelling741334027
  Felt i nødverge1103813059
  Felt ulovlig2815427
  Påkjørt av motorkjøretøy9 2881 16285127 273
  Påkjørt av tog982621480313
  Omkommet av andre årsaker5 4271 829949902 559
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser avgang av elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 12. februar 2024.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Antall elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller felt utenom ordinær jakt.

Vilt omkommet av andre årsaker

Vilt "omkommet av andre årsaker" omfatter dyr som blir funnet omkommet, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Jaktår
Ett jaktår går fra og med 1. april til 31. mars året etter.

Navn: Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

27. juni 2024

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Tall for kommuner, fylker og for hele landet.

Statistikken publiseres årlig, tre måneder etter at jaktåret er avsluttet.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å gi informasjon på kommunenivå om avgangen av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er gitt statistikk tilbake til jaktåret 1965/66. Fram til 1951 var avgangen utenom ordinær jakt inkludert i den ordinære fellingsstatistikken.

Statistikken er laget på oppdrag for Miljødepartementet, og den er et viktig hjelpemiddel i den lokale og nasjonale forvaltningen av hjorteviltet. Offentlige etater (departementer, fylker, kommuner) og forskningsmiljøer benytter statistikken. Fagtidsskrifter, aviser og jegere er en annen viktig brukergruppe.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Det publiseres også statistikk over registrert avgang av store rovdyr og rovfugler.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk, hovedområde Landbruk, fiskeri og akvakultur, delområde Jakt.

Ikke relevant

Statistikken omfatter innrapportert drept og avlivet vilt til kommunal viltforvaltning eller politi. I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

Statistikken bygger på oppgaver fra kommunal viltforvaltning. Statistisk sentralbyrå henter opplysningene fra Hjorteviltregisteret,

Datainnsamlingen i perioden 2004/2005-2006/2007 skjedde via Statistisk sentralbyrås Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) på Internett.

Fra og med jaktåret 2007/2008 skjer datainnsamlingen via Hjorteviltregisteret. Alle kommuner som legger inn data i Hjorteviltregisteret, kan på en enkel måte generere rapport til SSB. Kommuner som ikke bruker Hjorteviltregisteret, sender inn papirskjema. Manglende rapportering følges opp med telefoner.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data. Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Ved uklarheter i de innsendte oppgavene blir den kommunale viltforvaltning kontaktet slik at eventuelle feil kan rettes opp.

Antall drept vilt blir summert opp og fordelt på kommune.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Det har ikke forekommet brudd i tidsserien siden statistikken ble startet opp i jaktåret 1965/66. Fra jaktåret 1990/91 ble oppgavene fordelt på hanndyr, hunndyr og kalv.

I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bruke skjønn ved fastsetting av dyrets kjønn og/eller alder.

På grunn av tett oppfølging overfor rapporteringsansvarlig i kommunene, får en med resultater fra bortimot alle kommunene.

Ikke relevant

Kontakt