Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Oppdatert: 29. juni 2021

Neste oppdatering: 29. juni 2022

Antall hjortevilt som ble registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret
Antall hjortevilt som ble registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret
2020-2021
13 655
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt1
AntallEndring i prosent
2020-20212019-2020 - 2020-20212016-2017 - 2020-2021
I alt13 65511,526,1
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy946-3,87,5
Påkjørt av tog389-25,3-17,9
Omkommet av andre årsaker1 87119,927,9
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy9210,310,7
Påkjørt av tog625,151,2
Omkommet av andre årsaker91341,155,8
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy0-100,0-100,0
Påkjørt av tog0-100,0.
Omkommet av andre årsaker91-42,0-77,8
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy6 2166,726,0
Påkjørt av tog198-13,526,9
Omkommet av andre årsaker2 04853,195,0
1Kautokeino kommune mangler oppgave for jaktåret 2020/2021
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak
Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak
Registrert avgang av hjortevilt
Dyr i altElgHjortVillreinRådyr
2016-201710 8272 8171 4594116 140
2017-201817 0194 2562 5131 5638 687
2018-201914 1133 3432 5091108 151
2019-202012 2453 0641 6241657 392
2020-202113 6553 2061 896918 462
Skadefelling
2016-20171302063047
2017-20181415844039
2018-20191273451042
2019-2020681831118
2020-2021109649054
Felt i nødverge
2016-20171651001
2017-20181514100
2018-20191615100
2019-20201174949118
2020-2021993313053
Felt ulovlig
2016-2017431414015
2017-2018451420110
2018-2019461022113
2019-2020481026210
2020-20213113918
Påkjørt av motorkjøretøy
2016-20176 64888083224 934
2017-20188 6031 2371 16106 205
2018-20197 91697897005 968
2019-20207 73198391855 825
2020-20218 08394692106 216
Påkjørt av tog
2016-2017671474410156
2017-20181 5941 137621394
2018-2019861526681266
2019-2020812521593229
2020-2021649389620198
Omkommet av andre årsaker
2016-20173 2701 420500409941
2017-20186 5551 7871 2041 5612 003
2018-20195 0951 7821 3851081 820
2019-20203 4691 4835411531 292
2020-20214 6841 819842901 933
Standardtegn i tabeller
Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av motorkjøretøy eller tog, etter fylke
Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av motorkjøretøy eller tog, etter fylke
I altElgHjortVillreinRådyr
2008-20097 4872 37380864 300
2009-20107 2792 16874134 367
2010-20117 0302 23773224 059
2011-20125 7641 66874143 351
2012-20136 4131 72468424 003
2013-20145 8891 35874343 784
2014-20156 1581 43978123 936
2015-20166 2981 35563914 303
2016-20177 3191 35487325 090
2017-201810 1972 3741 22316 599
2018-20198 7771 5041 03816 234
2019-20208 5431 50497786 054
2020-20218 7321 33598306 414
Fylke
Viken2 1992632501 911
Oslo6810067
Innlandet1 9374715501 411
Vestfold og Telemark84876230749
Agder56153120496
Rogaland2171370179
Vestland4820451031
Møre og Romsdal73182470476
Trøndelag - Trööndelage1 3272261310970
Nordland30218520115
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku6051009
Standardtegn i tabeller
Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak
Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak
I altElgHjortVillreinRådyr
2008-200910 1553 6481 289345 184
2009-201010 6363 5571 529265 524
2010-201110 6043 7651 684225 133
2011-20128 3592 9581 343284 030
2012-20139 1042 9691 160534 922
2013-20148 4522 6741 166574 555
2014-20158 7502 7771 293224 658
2015-20168 9412 6031 087965 155
2016-201710 8272 8171 4594116 140
2017-201817 0194 2562 5131 5638 687
2018-201914 1133 3432 5091108 151
2019-202012 2453 0641 6241657 392
2020-202113 6553 2061 896918 462
Viken3 1285183772 566
Oslo1501000140
Innlandet2 749851111301 757
Vestfold og Telemark1 2332023122978
Agder852165249654
Rogaland38616654301
Vestland1 06669981547
Møre og Romsdal1 073174150641
Trøndelag - Trööndelage2 10867821241 214
Nordland70355130149
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku2071920015
Årsak
Skadefelling109649054
Felt i nødverge993313053
Felt ulovlig3113918
Påkjørt av motorkjøretøy8 08394692106 216
Påkjørt av tog649389620198
Omkommet av andre årsaker4 6841 819842901 933
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser avgang av elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Antall elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller felt utenom ordinær jakt.

Jaktår

Ett jaktår går fra og med 1. april til 31. mars året etter.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

29. juni 2022

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Kommune

Årlig

Ikke relevant

Årsfil med grunndata langtidslagres i Statistisk sentralbyrå.

Formålet med statistikken er å gi informasjon på kommunenivå om avgangen av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er gitt statistikk tilbake til jaktåret 1965/66. Fram til 1951 var avgangen utenom ordinær jakt inkludert i den ordinære fellingsstatistikken.

Statistikken er laget på oppdrag for Miljødepartementet, og den er et viktig hjelpemiddel i den lokale og nasjonale forvaltningen av hjorteviltet. Offentlige etater (departementer, fylker, kommuner) og forskningsmiljøer benytter statistikken. Fagtidsskrifter, aviser og jegere er en annen viktig brukergruppe.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Det publiseres også statistikk over registrert avgang av store rovdyr og rovfugler.

Annen lovhjemmel og statistikkloven § 2-1

Ikke relevant

Statistikken omfatter innrapportert drept og avlivet vilt til kommunal viltforvaltning eller politi. I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

Statistikken bygger på oppgaver fra kommunal viltforvaltning.

Datainnsamlingen i perioden 2004/2005-2006/2007 skjedde via Statistisk sentralbyrås Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) på Internett.

Fra og med jaktåret 2007/2008 skjer datainnsamlingen via Hjorteviltregisteret. Alle kommuner som legger inn data i Hjorteviltregisteret, kan på en enkel måte generere rapport til SSB. Kommuner som ikke bruker Hjorteviltregisteret, sender inn papirskjema. Manglende rapportering følges opp med telefoner.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Ved uklarheter i de innsendte oppgavene blir den kommunale viltforvaltning kontaktet slik at eventuelle feil kan rettes opp.

Antall drept vilt blir summert opp og fordelt på kommune.

Ikke relevant
Ikke relevant

Det har ikke forekommet brudd i tidsserien siden statistikken ble startet opp i jaktåret 1965/66. Fra jaktåret 1990/91 ble oppgavene fordelt på hanndyr, hunndyr og kalv.

I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bruke skjønn ved fastsetting av dyrets kjønn og/eller alder.

På grunn av tett oppfølging overfor rapporteringsansvarlig i kommunene, får en med resultater fra bortimot alle kommunene.

Ikke relevant

Kontakt