Registrerte jegere

Oppdatert: 12. april 2024

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Kvinner i Jegerregisteret
Kvinner i Jegerregisteret
2023-2024
16,3
%
Norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret
Norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret
2023-2024Endring, prosent
Antall personerProsent2022-2023 - 2023-20242019-2020 - 2023-2024
Personer oppført i Jegerregisteret544 188100,01,35,4
Menn455 62383,70,93,6
Kvinner88 56516,33,215,9
Personer som løste jegeravgiftskort183 375100,0-4,9-2,7
Menn165 17190,1-4,9-3,5
Kvinner18 2049,9-4,75,8
Personer som besto jegerprøven11 525100,0-13,3-1,7
Menn8 44873,3-10,71,9
Kvinner3 07726,7-19,8-19,8
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke
  Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke
  Registrerte personerBetalt jegeravgiftBestått jegerprøven
  I altMennKvinnerI altMennKvinnerI altMennKvinner
  2015-2016482 988419 64463 344198 541182 67815 86313 89910 5233 376
  2016-2017493 228426 22567 003202 352185 50116 85112 8019 3723 429
  2017-2018501 851431 47570 376202 299184 57317 72611 9288 4443 484
  2018-2019509 570435 91973 651202 810184 34018 47012 8288 9933 835
  2019-2020516 108439 68776 421188 450171 23617 21411 7288 2943 434
  2020-2021520 763441 98578 778192 792174 70718 0859 6106 7232 887
  2021-2022528 408446 24282 166195 276176 53218 74412 0648 4523 612
  2022-2023537 375451 55385 822192 788173 68819 10013 2949 4593 835
  2023-2024544 188455 62388 565183 375165 17118 20411 5258 4483 077
  2023-2024
  Østfold24 72921 4713 2588 2357 62860738929990
  Akershus56 00346 8999 10418 63116 9031 7281 276962314
  Oslo39 22132 1067 11510 5129 4441 0681 309997312
  Innlandet57 02445 77811 24621 72918 9532 776974648326
  Buskerud23 83219 8853 9478 4267 575851486362124
  Vestfold18 47515 8632 6126 1605 708452409309100
  Telemark20 49917 0943 4057 7676 994773423297126
  Agder35 11630 5724 54412 35911 448911667531136
  Rogaland31 44128 1423 2998 6328 106526643521122
  Vestland55 07847 7167 36218 99517 4861 5091 3881 036352
  Møre og Romsdal27 05223 4023 6509 2408 447793492379113
  Trøndelag - Trööndelage75 52461 11914 40525 54322 5842 9591 4651 005460
  Nordland - Nordlánnda34 43828 5465 89212 04410 7031 341671464207
  Troms - Romsa - Tromssa23 75219 4054 3478 5017 564937499349150
  Finnmark - Finnmárku - Finmarkku14 56911 3473 2226 0555 146909364243121
  Svalbard307186121644915000
  Nordmenn bosatt i utlandet6 1855 2549314464054121165
  Uoppgitt adresse9378361012724314113
  Standardtegn i tabeller
 • Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift
  Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift
  2023-20242023-2024
  Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkningKvinnelige jegere i prosent av kvinneliglig befolkning
  Hele landet7,20,8
  Østfold5,90,5
  Akershus5,70,6
  Oslo3,20,4
  Innlandet12,01,7
  Buskerud6,80,8
  Vestfold5,40,4
  Telemark9,51,0
  Agder8,80,7
  Rogaland4,00,3
  Vestland6,50,6
  Møre og Romsdal7,50,7
  Trøndelag - Trööndelage11,21,5
  Nordland - Nordlánnda10,41,3
  Troms - Romsa - Tromssa10,51,3
  Finnmark - Finnmárku - Finmarkku16,03,0
  Standardtegn i tabeller
 • Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper
  Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper1
  2023-2024
  Betalt jegeravgiftBestått jegerprøven
  I altMennKvinnerI altAv disse betalt jegeravgift
  I alt183 375165 17118 20411 5253 751
  Under 20 år5 9904 9101 0803 870613
  20-29 år23 04519 0254 0203 6621 292
  30-39 år31 70527 5584 1472 020895
  40-49 år34 02130 3393 6821 149545
  50-59 år41 46837 8943 574655319
  60-69 år30 29028 8611 42916182
  70 år eller eldre16 85616 58427285
  1Omfatter norske statsborgere
  Tallene i tabellen ble korrigert 23.6.2022.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir svar på hvor mange menn og kvinner som er registrert i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret, og dermed har adgang til å jakte. Du finner også opplysninger om hvor mange av dem som har betalt jegeravgifta, og antall nye jegere som har tatt jegerprøva siste jaktår.

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Jegerprøve

En obligatorisk prøve som alle personer over 16 år som ikke er registrert i Jegerregisteret tidligere, må bestå før det utøves jakt eller fangst.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jaktår

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Personens alder:-- < 20 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, > 70 år

Navn: Registrerte jegere.

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri.

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Kommune.

Statistikken publiseres årlig. Vanligvis går det to uker fra jaktårets utløp til tall publiseres.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Jegerregisteret er et administrativt register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. Registeret eies av Miljødirektoratet. Det ble etablert i 1982 av daværende Direktoratet for naturforvaltning som også sto for driften av registeret fram til våren 1999 hvor det ble flyttet til Brønnøysundregistrene.

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikken bygger på data fra Jegerregisteret. Registeret inneholder data om personer som er kvalifisert til å drive jakt i Norge. Det gis også oversikt over hvem av disse personene som har betalt jegeravgift og hvem som har bestått jegerprøven.

I tillegg til det norske registeret er det også et register over utenlandske statsborgere som er kvalifisert til å utøve jakt i Norge. Utenlandske statsborgere trenger ikke å avlegge jegerprøve dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland.

Jegeravgiften er en årlig avgift som må betales for å utøve jakt i Norge. Personer som har betalt jegeravgiften en av de tre siste årene får ved inngangen til et nytt jaktår tilsendt blankett for innbetaling av ny jegeravgift.

Jegerregisteret er datakilden og alle som er registrert i registeret er utvalget.

Jegeravgiften blir betalt inn på konto til Viltfondet (Miljødirektoratet sin konto). Opplysninger om hvem som har betalt og dato for betaling blir deretter oppdatert daglig i basen til Jegerregisteret.

Det er daglige oppdateringer mot Det sentrale folkeregister (DSF) av personers fødselsnummer, adresse og bostedskommune på den delen av registeret som gjelder personer bosatt i Norge. Døde personer blir slettet fra registeret. Nye personer som skal inn i registeret (bestått jegerprøven) blir påført fødselsnummer, adresse og bostedskommune.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data. Det blir utført maskinelle kontroller hos SSB. Det kontrolleres om det er gyldig fødselsnummer, postnummer og/eller bostedskommune for personer som er bosatt i Norge.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Ikke relevant

Jegerregisteret er et administrativt register og det kan forekomme feilregistrering av innbetalt jegeravgift.

Ikke relevant

Kontakt