Registrerte jegere

Oppdatert: 14. april 2023

Neste oppdatering: 12. april 2024

Kvinner i Jegerregisteret
Kvinner i Jegerregisteret
2022-2023
16,0
%
Norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret
Norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret
2022-2023Endring, prosent
Antall personerProsent2021-2022 - 2022-20232018-2019 - 2022-2023
Personer oppført i Jegerregisteret537 375100,01,75,5
Menn451 55384,01,23,6
Kvinner85 82216,04,416,5
Personer som løste jegeravgiftskort192 788100,0-1,3-4,9
Menn173 68890,1-1,6-5,8
Kvinner19 1009,91,93,4
Personer som besto jegerprøven13 294100,010,23,6
Menn9 45971,211,95,2
Kvinner3 83528,86,210,1
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke
  Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke
  Registrerte personerBetalt jegeravgiftBestått jegerprøven
  I altMennKvinnerI altMennKvinnerI altMennKvinner
  2014-2015473 092412 76860 324199 268184 11815 15013 57310 4083 165
  2015-2016482 988419 64463 344198 541182 67815 86313 89910 5233 376
  2016-2017493 228426 22567 003202 352185 50116 85112 8019 3723 429
  2017-2018501 851431 47570 376202 299184 57317 72611 9288 4443 484
  2018-2019509 570435 91973 651202 810184 34018 47012 8288 9933 835
  2019-2020516 108439 68776 421188 450171 23617 21411 7288 2943 434
  2020-2021520 763441 98578 778192 792174 70718 0859 6106 7232 887
  2021-2022528 408446 24282 166195 276176 53218 74412 0648 4523 612
  2022-2023537 375451 55385 822192 788173 68819 10013 2949 4593 835
  2022-2023
  Viken103 18287 41115 77137 18133 8153 36634 5461 903731
  Oslo38 34131 4826 85911 35610 2111 1451 315978337
  Innlandet56 60445 65510 94922 77619 8822 8941 250796454
  Vestfold og Telemark38 45232 6575 79514 44613 1631 283861619242
  Agder34 74630 3234 42312 78811 868920879659220
  Rogaland30 96927 8043 1659 0358 513522824650174
  Vestland54 23547 1697 06619 59218 1231 4691 4691 087382
  Møre og Romsdal26 82723 2673 5609 8849 030854593450143
  Trøndelag - Trööndelage74 88160 84414 03728 33325 0003 3331 9361 261675
  Nordland - Nordlánnda34 18728 4235 76412 57111 1631 408752544208
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku37 84830 4977 35114 25712 4231 834711465246
  Svalbard297185112615110000
  Nordmenn bosatt i utlandet5 9495 0648854564124411110
  Uoppgitt adresse8487688015150000
  Standardtegn i tabeller
 • Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift
  Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift
  2022-2023
  Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkningKvinnelige jegere i prosent av kvinneliglig befolkning
  Hele landet7,80,9
  Viken6,60,7
  Oslo3,50,4
  Innlandet12,81,9
  Vestfold og Telemark7,50,7
  Agder9,40,7
  Rogaland4,30,3
  Vestland6,90,6
  Møre og Romsdal8,10,8
  Trøndelag - Trööndelage12,71,7
  Nordland - Nordlánnda11,01,4
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku12,11,9
  Standardtegn i tabeller
 • Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper
  Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper1
  2022-2023
  Betalt jegeravgiftBestått jegerprøven
  I altMennKvinnerI altAv disse betalt jegeravgift
  I alt192 788173 68819 10013 2944 519
  Under 20 år6 6505 4451 2054 734836
  20-29 år25 16020 7504 4103 9271 543
  30-39 år33 69229 2794 4132 3311 033
  40-49 år36 79632 9533 8431 329606
  50-59 år42 82639 2523 574781398
  60-69 år30 80629 4241 38217894
  70 år eller eldre16 85816 585273149
  1Omfatter norske statsborgere
  Tallene i tabellen ble korrigert 23.6.2022.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir svar på hvor mange menn og kvinner som er registrert i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret, og dermed har adgang til å jakte. Du finner også opplysninger om hvor mange av dem som har betalt jegeravgifta, og antall nye jegere som har tatt jegerprøva siste jaktår.

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Jegerprøve

En obligatorisk prøve som alle personer over 16 år som ikke er registrert i Jegerregisteret tidligere, må bestå før det utøves jakt eller fangst.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jaktår

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Personens alder:-- < 20 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, > 70 år

Navn: Registrerte jegere.

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri.

12. april 2024

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Kommune.

Statistikken publiseres årlig. Vanligvis går det to uker fra jaktårets utløp til tall publiseres.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Jegerregisteret er et administrativt register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. Registeret eies av Miljødirektoratet. Det ble etablert i 1982 av daværende Direktoratet for naturforvaltning som også sto for driften av registeret fram til våren 1999 hvor det ble flyttet til Brønnøysundregistrene.

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikken bygger på data fra Jegerregisteret. Registeret inneholder data om personer som er kvalifisert til å drive jakt i Norge. Det gis også oversikt over hvem av disse personene som har betalt jegeravgift og hvem som har bestått jegerprøven.

I tillegg til det norske registeret er det også et register over utenlandske statsborgere som er kvalifisert til å utøve jakt i Norge. Utenlandske statsborgere trenger ikke å avlegge jegerprøve dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland.

Jegeravgiften er en årlig avgift som må betales for å utøve jakt i Norge. Personer som har betalt jegeravgiften en av de tre siste årene får ved inngangen til et nytt jaktår tilsendt blankett for innbetaling av ny jegeravgift.

Jegerregisteret er datakilden og alle som er registrert i registeret er utvalget.

Jegeravgiften blir betalt inn på konto til Viltfondet (Miljødirektoratet sin konto). Opplysninger om hvem som har betalt og dato for betaling blir deretter oppdatert daglig i basen til Jegerregisteret.

Det er daglige oppdateringer mot Det sentrale folkeregister (DSF) av personers fødselsnummer, adresse og bostedskommune på den delen av registeret som gjelder personer bosatt i Norge. Døde personer blir slettet fra registeret. Nye personer som skal inn i registeret (bestått jegerprøven) blir påført fødselsnummer, adresse og bostedskommune.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data. Det blir utført maskinelle kontroller hos SSB. Det kontrolleres om det er gyldig fødselsnummer, postnummer og/eller bostedskommune for personer som er bosatt i Norge.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Ikke relevant

Jegerregisteret er et administrativt register og det kan forekomme feilregistrering av innbetalt jegeravgift.

Ikke relevant

Kontakt