Registrerte jegere

Oppdatert: 8. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Kvinner i Jegerregisteret
Norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken gir svar på hvor mange menn og kvinner som er registrert i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret, og dermed har adgang til å jakte. Du finner også opplysninger om hvor mange av dem som har betalt jegeravgifta, og antall nye jegere som har tatt jegerprøva siste jaktår.

Kontakt