Skatt for personer

Oppdatert: 27. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Gjennomsnittlig formuesskatt for de med beløp
Skattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldre

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikk for personer gir en oversikt over skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig formue, samt skatter og skattefradrag for personer med et skatteforhold til Norge. Statistikken bygger på uttrekk av data fra Skatteetaten.

Kontakt

Axel Hvistendahl Nerdrum

axel.nerdrum@ssb.no

40 90 23 53

Oda Andersen Torgan

oda.torgan@ssb.no

40 90 23 29