Eiendom

Statistikk

Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
Statistikken gir detaljert og sammenlignbar styringsinformasjon om aktivitetene knyttet til eiendomsforvaltning i kommunene.
Eiendomsomsetning
Statistikken viser tinglyst omsetning av alle typer fast eiendom og borettslagsleiligheter
Landbrukseiendommer
Statistikken gir et bilde av bebyggelse, bosetting og arealer på landbrukseiendommer.
Omsetningsindeks for tjenester
Statistikken måler endring i omsetning for tjenestenæringer
Overdragelser av landbrukseiendommer
Statistikken viser omfanget og utviklingen av tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer.
Skogeiendommer
Formålet med statistikken er å gi et bilde av skogbrukets betydning som næring.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 19 av 19
 1. Nedgang i boligomsetningen

  I alt ble det omsatt 22 400 boliger i fritt salg 1. kvartal 2024. Det er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

 2. Kraftig fall i salget av nye hytter

  Antall omsetninger av nye hytter i fritt salg var 38 prosent lavere i 2023 enn året før. Salget av brukte hytter har til sammenlikning falt 13 prosent i samme periode.

 3. Fortsatt nedgang i hyttesalget

  Omsetningen av fritidsboliger i fritt salg faller fortsatt, om enn ikke like mye som tidligere. Antall omsetninger av fritidsboliger var 7 prosent lavere i 4. kvartal 2023 enn i tilsvarende kvartal 2022.

 4. Færre kjøpte hytte

  Omsetningen av fritidsboliger i fritt salg falt med 17 prosent i 3. kvartal 2023 sammenlignet med 3. kvartal i 2022. Boligsalget gikk ned 6 prosent i samme periode.

 5. Fall i hytteomsetningen, men stabilt salg av nye hytter

  Omsetningen av brukte hytter i fritt salg falt med 34 prosent¹ fra 2021 til 2022, mens salget av nye hytter økte marginalt. I løpet av de siste ti årene har det årlige salget av nye hytter i fritt salg økt fra 900 til om lag 1 700.

 6. Fortsatt nedgang i hyttesalget

  Omsetningen av fritidsboliger i fritt salg faller fortsatt. Utviklingen som vi har sett i hele 2022 fortsetter i 2023 og gikk ned med 22 prosent i 2. kvartal 2023 sammenlignet samme kvartal året før.

 7. Kommuner med eiendomsskatt

  Det er 323 av Norges 357 kommuner som har eiendomsskatt i 2024. Her kan du se hvilke kommuner som har eiendomsskatt og hvordan dette har endret seg siden i fjor.

 8. Kommuner uten eiendomsskatt

  34 av de 357 kommunene i Norge har ikke eiendomsskatt i 2024. Her kan du se hvilke kommuner som ikke har eiendomsskatt og hvordan dette har endret seg siden i fjor.

 9. Solid nedgang i hyttesalget

  I alt ble det omsatt 1 806 fritidsboliger i fritt salg i 1. kvartal 2023. Det er en nedgang på 24,5 prosent fra samme kvartal året før. Vi må helt tilbake til 1. kvartal 2003 for å finne færre omsetninger.

 10. Hvem kjøper hytte?

  Nesten 60 prosent av de som kjøpte hytte eller fritidsbolig i fritt salg i 2022, var mellom 40 og 60 år. Halvparten kjøpte hytta sammen med ektefelle eller samboer.

 11. Stor nedgang i hyttesalget

  Omsetningen av fritidsboliger i fritt salg falt med 28 prosent i 4. kvartal 2022 sammenlignet med 4. kvartal året før. Dette bekrefter utviklingen som vi har sett for hele 2022.

 12. Færre kjøper fritidsbolig

  Omsetningen av hytter og fritidsboliger i fritt salg gikk ned med 28 prosent i 3. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal året før. Boligsalget ble redusert med 10 prosent i samme periode.

 13. Færre kjøpte hytte

  3 040 hytter og fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 2. kvartal 2022. Det er 33 prosent færre enn i 2. kvartal 2021, og en er tilbake på samme nivå som før pandemien.

 14. Hemsedal hadde de dyreste fjellhyttene

  Medianprisen for en fritidsbolig i Hemsedal var 4,3 millioner kroner i 2021. Over halvparten av dem som eier hytte i Hemsedal er bosatt i Oslo og Bærum. For sjøhytter var Tønsberg på pristoppen med en medianpris på 5,8 millioner kroner.

 15. Færre kjøpte seg fritidsbolig

  Antall omsetninger av fritidsboliger i fritt salg var 18 prosent lavere i 4. kvartal 2021 enn i tilsvarende kvartal i 2020. Hyttesalget ser nå ut til å normalisere seg noe etter den voldsomme omsetningsveksten det første året i pandemien.

 16. Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum

  Oslo og Bærum topper lista over de høyeste medianprisene for frittliggende eneboliger omsatt de siste to årene. Kommunene rundt Oslo følger deretter. De laveste medianprisene finner vi stort sett i kommuner fra nord i Trøndelag og nordover og i Innlandet fylke.

 17. Boligsalget økte – hyttesalget gikk noe ned

  Omsetningen av boliger i fritt salg økte med 5 prosent i 3. kvartal 2021 sammenlignet med 3. kvartal i 2020, og har aldri vært større i noe kvartal tidligere. Hyttesalget gikk ned med 13 prosent i samme periode.

 18. Hyttesalget på fjellet i taket i pandemiperioden

  Koronapandemien fikk fart på hyttesalget – spesielt på fjellet. Antall solgte fritidsboliger i fritt salg i fjellhyttekommunene økte med 47 prosent fra tolvmånedersperioden før pandemien.

 19. Hyttesalget økte med 40 prosent

  4 500 hytter og fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 2. kvartal 2021. Det er 40 prosent flere enn i 2. kvartal 2020. Salget av boliger økte med 15 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet eiendom.