Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

11504: Omsetning, kjøpesum og fellesgjeld for boliger i borettslag i fritt salg (F) 2017K1 - 2018K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.08.2018
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5279
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5582
tra@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger i alt:
omsetninger
Kjøpesum i alt (mill. kr):
mill. kr
Kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Fellesgjeld i alt (mill. kr):
mill. kr
Fellesgjeld per omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Totalpris per omsetning inkludert fellesgjeld (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Omsetninger i alt:
Slutten av kvartalet
Kjøpesum i alt (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Fellesgjeld i alt (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Fellesgjeld per omsetning (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Totalpris per omsetning inkludert fellesgjeld (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Målemetode
Omsetninger i alt:
Forløp (periodesum)
Kjøpesum i alt (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Gjennomsnitt
Fellesgjeld i alt (mill. kr):
Gjennomsnitt
Fellesgjeld per omsetning (1 000 kr):
Gjennomsnitt
Totalpris per omsetning inkludert fellesgjeld (1 000 kr):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Omsetninger i alt:
Nei
Kjøpesum i alt (mill. kr):
Nei
Kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Nei
Fellesgjeld i alt (mill. kr):
Nei
Fellesgjeld per omsetning (1 000 kr):
Nei
Totalpris per omsetning inkludert fellesgjeld (1 000 kr):
Nei
Sesongjustert
Omsetninger i alt:
Nei
Kjøpesum i alt (mill. kr):
Nei
Kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Nei
Fellesgjeld i alt (mill. kr):
Nei
Fellesgjeld per omsetning (1 000 kr):
Nei
Totalpris per omsetning inkludert fellesgjeld (1 000 kr):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken