11504: Omsetning, kjøpesum og fellesgjeld for boliger i borettslag i fritt salg (F) 2017K1 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.10.2019
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger i alt:
omsetninger
Kjøpesum i alt (mill. kr):
mill. kr
Kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Fellesgjeld i alt (mill. kr):
mill. kr
Fellesgjeld per omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Totalpris per omsetning inkludert fellesgjeld (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Omsetninger i alt:
Slutten av kvartalet
Kjøpesum i alt (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Fellesgjeld i alt (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Fellesgjeld per omsetning (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Totalpris per omsetning inkludert fellesgjeld (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken