03222: Omsetning og tinglyst beløp for fast eiendom (F) 2000K1 - 2019K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

kvartal (u) Velg minst en verdi

Totalt 78 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.08.2019
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger:
omsetninger
Tinglyst beløp (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Omsetninger:
Kvartal
Tinglyst beløp (mill. kr):
Kvartal
Pristype
Tinglyst beløp (mill. kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tinglyst beløp omfatter hovedsakelig kjøpesummer, men for vederlagsfri omsetning har en brukt 'salgsverdi' oppgitt på skjøtet.
1. kvartal og 2. kvartal 2018 er foreløpige tall.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken