Ingen svensk hytteriviera i Norge

Nesten alle hytter på norske hender

Publisert:

Svensker er største utenlandske hytteeier i Norge, og eier hver fjerde utenlandsk eide hytte i Norge. 97,5 prosent av hyttene er imidlertid eid av nordmenn.

hyttegrend1

Nordmenn er opptatt av hytter og friluftsliv, og finnes i alle fylker og kommuner i landet. I Norge finnes det 426 932 hytter per 1.1.2017, viser statistikk over eksisterende bygningsmasse. Av disse er kun 10 630 hytter helt eller delvis eid av utenlandske statsborgere. Dette utgjør kun 2,5 prosent av hyttemassen i Norge. I tillegg kommer 32 808 helårsboliger og våningshus som benyttes som fritidsbolig. Leiligheter og hybler som benyttes som fritidsbolig er heller ikke medregnet.

Utenlandske eiere har statsborgerskap fra minst 89 ulike land (pga. uoppgitt statsborgerskap kan det være flere land), men det er våre nærmeste blågule naboer som eier flest. Hver fjerde utenlandsk eide hytte er svenskeid.

Den norske fjellheimen lokker flest

Kommunene Trysil, Øyer og Nord-Aurdal ligger på topp når det gjelder antall utenlandskeide hytter, med henholdsvis 808 (12 %), 164 (6 %) og 152 (3 %) hytter (andel utenlandsk eide i parentes).

Sjekk hvor mange hytter det er i din kommune

Røst kommune kommer på topp når det gjelder andel hytter på utenlandske hender, med 13 prosent. Dernest kommer Trysil og Hobøl kommune som begge har 12 prosent. Røst og Hobøl har riktig nok kun 38 respektive 103 hytter i alt.

Les mer om norske hyttekommuner

Helnorsk i nord og til skogs

Av alle landets kommuner er det kun 12 som ikke har hytter i utenlandsk eie. Felles for hyttekommuner med få eller ingen utenlandske eiere er at de gjerne har få hytter i utgangspunktet, eller ligger et godt stykke fra «allfarvei». Svært mange av disse kommunene ligger ute i havgapet i Nord-Norge eller skogs-kommuner uten kyst eller fjell i Sør-Norge.

Nordmenn størst i Sverige

Statistiska centralbyrån (SCB) har publisert en artikkel om utenlandsk eie av svenske hytter der de definerer utenlandske eiere som personer bosatt i utlandet og uten svensk personnummer. De ti svenske kommunene med størst andel utenlandske eiere har alle over 40 prosent av hyttene på utenlandske hender. Det er nordmenn som er den største gruppen utenlandske eiere av hytter i Sverige. Nordmenn eide i 2015 hele 11 474 hytter i Sverige. Når vi bruker tilsvarende definisjon for utenlandske eiere som i den svenske undersøkelsen ender vi opp med kun 2 957 utenlandskeide hytter i Norge. Av disse eies 1 098 av svensker.

Den lave andelen utenlandske hytteeiere kan muligens skyldes høye priser og store avstander mellom Norge og andre europeiske land. En annen forklaring kan kanskje være at norske hytter ofte går i arv.

Statistikk over eierskap til hytter er ikke tidligere publisert av SSB. Tall bygger på kombinasjon av ulike data-kilder. Hovedkilder er statistiske versjoner av Matrikkelen, folkeregisteret og enhetsregisteret.

Kontakt