11502: Omsetning, tinglyst beløp og fellesgjeld for boliger i borettslag i alt (F) 2017K1 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

kvartal (u) Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.10.2019
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger:
omsetninger
Tinglyst beløp (mill. kr):
mill. kr
Fellesgjeld i alt (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Omsetninger:
Kvartal
Tinglyst beløp (mill. kr):
Kvartal
Fellesgjeld i alt (mill. kr):
Kvartal
Pristype
Tinglyst beløp (mill. kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken