10187: Omsetning og kjøpesum for boligeiendommer med bygning i fritt salg (F) 2008K1 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 47 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.10.2019
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger i alt:
omsetninger
Kjøpesum i alt (mill. kr):
mill. kr
Kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Omsetninger, hjemmelsoverføring:
omsetninger
Kjøpesum i alt, hjemmelsoverføring (mill. kr):
mill. kr
Kjøpesum per omsetning, hjemmelsoverføring (1 000 kr):
1 000 kr
Omsetninger på festet grunn:
omsetninger
Kjøpesum i alt på festet grunn (mill. kr):
mill. kr
Kjøpesum per omsetning på festet grunn (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Omsetninger i alt:
Slutten av kvartalet
Kjøpesum i alt (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Omsetninger, hjemmelsoverføring:
Slutten av kvartalet
Kjøpesum i alt, hjemmelsoverføring (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Kjøpesum per omsetning, hjemmelsoverføring (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Omsetninger på festet grunn:
Slutten av kvartalet
Kjøpesum i alt på festet grunn (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Kjøpesum per omsetning på festet grunn (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Boligeiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke med i tabellen. Sammensetningen av de omsatte boligeiendommene varierer over tid, bl.a. med tanke på størrelse, standard og beliggenhet. Statistikken behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere boligeiendommer. 2. kvartal og 3. kvartal 2019 er foreløpige tall.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.
statistikkvariabel
Omsetninger på festet grunn
Omfatter etablering og overføring av feste.
Kjøpesum i alt på festet grunn (mill. kr)
Omfatter etablering og overføring av feste.
Kjøpesum per omsetning på festet grunn (1 000 kr)
Omfatter etablering og overføring av feste.

Brukerveiledning for statistikkbanken