I alt ble det omsatt 4 100 fritidsboliger i Med fritt salg mener vi her at eiendommen/boretten er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at den er utlyst for salg på det åpne markedet. i 4. kvartal 2021. Til tross for den markante nedgangen fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021, er antall omsetninger fremdeles 11 prosent høyere enn i samme kvartal i 2019.

I løpet av 2021 ble det solgt flest hytter og andre fritidsboliger i Trysil og i Hol i Hallingdal.

Her kan du se hvor mange hytter som ble solgt i din kommune de to siste årene.

Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av boliger i borettslag og bebygde bolig- og fritidseiendom omsatt i fritt salg. Kvartal

¹ Foreløpige tall (4. kv. 2021).

Boligomsetningen ned med 5 prosent

Også salget av boliger var lavere i 4. kvartal 2021 sammenliknet med samme periode året før. Omsetningen av borettslagsleiligheter i fritt salg gikk tilbake med 10 prosent, mens selveierboligene hadde en omsetningsnedgang på 3 prosent.

Salget av boliger hadde også en markert omsetningsvekst det første året i pandemien, men nå ser boligmarkedet ut til å roe seg noe. Likevel er antall omsetninger av selveierboliger 9 prosent høyere enn i 4. kvartal 2019.

Her kan du se hvor mange selveierboliger som er omsatt i din kommune de to siste årene.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte boligene og fritidsboligene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum fra ett år til det neste gir nødvendigvis ikke et riktig bilde av prisutviklingen. Se prisutviklingen til brukte boliger her. Vi har også en egen indeks for nye boliger.