Historisk statistikk

Digitaliserte publikasjoner
SSB har digitalisert alle eldre utgivelser 1828-2000, over 22 000. Du kan velge inngang etter emne eller etter serie.

Til alle digitaliserte publikasjoner


Oversiktspublikasjoner

«Historisk statistikk» (NOS)

er publikasjoner med tekst og tabeller som går så langt tilbake i tid som det har vært mulig å gi samanliknbare tall. Utgaver fra:
1994 | 1978 | 1968 | 1958 | 1948 | 1926 | 1914 | 1875

Utgavene fra 1978 og 1968 inneholder ofte lengre og mer omfattende tidsserier enn 1994.


Statistisk årbok (1880 - 2013)bilde

Statistisk årbok er spesielt nyttig for å finne statistikk for et bestemt år, men inneholder også en del tidsserier og figurer.
Til den enkelte utgaveFolketellinger og landbrukstellinger

Les mer om norske folke- og boligtellinger (1769 - 2011) og landbrukstellinger (1907 - 1999)

Tabeller, artikler og analyser


Tabeller i Statistikkbanken med startår før 1980


Tabeller, figurer, artikler, bøker og aktuelle lenker - etter emne

Et utvalg: