Statistisk årbok (1880 - 2013)

Statistisk årbok startet i 1880 og ble nedlagt med 2013-utgaven. Noen av tabellene derfra vil likevel bli videreført under de aktuelle statistikkområdene.
Statistisk årbok er spesielt nyttig for å finne statistikk for et bestemt år.

ill.   |    |    |    |  
  |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |  
  |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |    |    |  
  |    |  Statistisk årbok 2012

Statistisk årbok 2013