Statistisk årbok (1880 - 2013)

Statistisk årbok startet i 1880 og ble nedlagt med 2013-utgaven. Noen av tabellene derfra vil likevel bli videreført under de aktuelle statistikkområdene.
Statistisk årbok er spesielt nyttig for å finne statistikk for et bestemt år.

ill. 1880  |  1881  |  1882  |  1883  |  1884  |  1885/86  |  1887  |  1888  |  1889
1890  |  1891  |  1892  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1898  |  1899
1900  |  1901  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1908  |  1909
1910  |  1911  |  1912  |  1913  |  1914  |  1915  |  1916  |  1917  |  1918  |  1919
1920  |  1921  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926/27  |  1928  |  1929
1930  |  1931  |  1932  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939
1940  |  1941  |  1942  |  1943/45  |  1946/48  |  1949
1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959
1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969
1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979
1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989
1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999
2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009
2010  |  2011  |  2012

Statistisk årbok 2013