Statistisk sentralbyrå
Historisk statistikk

Folkemengdens bevegelse 1735-2017

figur

Se også tabellen: Folkemengdens bevegelse 1735 - 2018
og Espen Søbye sin bok Folkemengdens bevegelse 1735 - 2014 : en tabellstudie