Folkemengdens bevegelse 1735-2014: en tabellstudie

Publisert:

Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet i 2014 var boken Folkemengdens bevegelse 1735–2014 – en tabellstudie. Nesten 300 års befolkningsutvikling blir skildret gjennom historien til en helt bestemt tabell, publisert for første gang i 1914.

Den 100 år gamle tabellen ble oppdatert noen ganske få ganger i løpet av det 20. århundret. Her blir den publisert for sjuende gang, ajourført til 2014. Tabellen heter «Folkemengdens bevegelse» og inneholder årlige oppgaver over fødte, døde, innvandring, utvandring og folkemengden. For fødte og døde har tabellen tall helt fra 1735. Det er bare de nordiske landene som har befolkningsstatistikk som går så langt tilbake, og blant disse er det Norge som har publisert denne enestående tallserien hyppigst.

Folkemengdens bevegelse 1735–2014 følger de årlige variasjonene i antall fødte og døde, inn- og utvandrere. Boken redegjør for hvordan tallene er samlet inn, og hvordan de er blitt fortolket og forsøkt forklart. Dermed blir dette også en annerledes norgeshistorie. Befolkningsutviklingen i Norge sammenliknes med de andre nordiske landene og med utviklingen i hele verden. I et eget kapittel redegjøres det for hvordan minoriteter ble behandlet i folketellingene opp til 1960.

Hele boka (24 423 kB)

Kapitlene i boka:

Forord (116 kB)

Tabellregister (96 kB)

Figurregister 892 kB)

Digitale kilder til historisk befolkningsstatistikk (57 kB)

En tabells historie (15 946 kB)

Det fremmede elementet (3 003 kB)

Fødte og døde i Norden (2 234 kB)

Demografiske overganger (2 337 kB)

Litteratur (138 kB) 

Noter (161 kB)

 

Les mer i historisk statistikk, norske folketellinger.

Kontakt