Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering4. kvartal 2016

Innhald

Arkiv for Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - kvartalvis

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
11. oktober 2016 4. kvartal 2015 Verdifall for norske eigedelar i utlandet
1. mars 2017 4. kvartal 2016 Stor nedgang i kortsiktig gjeld til utlandet
7. desember 2016 3. kvartal 2016 Nedgang i eigedelar i utlandet
7. september 2016 2. kvartal 2016 Meir kortsiktig gjeld til utlandet
1. juni 2016 1. kvartal 2016 Auke i verdiane på anleggsmidlar i utlandet
2. mars 2016 4. kvartal 2015 Mindre gjeld til utlandet
2. desember 2015 3. kvartal 2015 Større verdi på anleggsmiddel i utlandet
27. oktober 2015 4. kvartal 2014 Norske eigedelar i utlandet fortsatt opp
2. september 2015 2. kvartal 2015 Meir omløpsmiddel i utlandet
3. juni 2015 1. kvartal 2015 Større gjeld til utlandet
4. mars 2015 4. kvartal 2014 Meir gjeld til utlandet
3. desember 2014 3. kvartal 2014 Større gjeld til utlandet
22. oktober 2014 4. kvartal 2013 Verdiauke på norske eigedelar i utlandet
3. september 2014 2. kvartal 2014 Norske føretak auka sine totale eigedelar i utlandet
4. juni 2014 1. kvartal 2014 Kraftig vekst i verdiane på omløpsmiddel i utlandet
5. mars 2014 4. kvartal 2013 Auken i verdiane på eigedelar i utlandet held fram
4. desember 2013 3. kvartal 2013 Verdiauke på eigedelar i utlandet
23. oktober 2013 4. kvartal 2012 Auka verdi på gjeld i utlandet
4. september 2013 2. kvartal 2013 Framleis auke i verdiane på anleggsmidlar i utlandet
5. juni 2013 1. kvartal 2013 Stor auke i verdiane på anleggsmidlar i utlandet
4. september 2012 2. kvartal 2012 Stor nedgang i kortsiktig gjeld til utlandet
6. mars 2013 4. kvartal 2012 Sterk auke i kortsiktig gjeld mot utlandet
1. november 2012 4. kvartal 2011 Verdien på eigedelar utanlands aukar
5. desember 2012 3. kvartal 2012 Nedgang i eigedelar mot utlandet
7. mars 2012 4. kvartal 2011 Lågare verdi på gjelda til utlandet
18. juni 2012 1. kvartal 2012 Stor auke i verdiane på eigedelar til utlandet
27. oktober 2011 4. kvartal 2010 Meir eigedelar og gjeld utanlands
2. mars 2011 4. kvartal 2010 Den kortsiktige gjelda til utlandet aukar
1. juni 2011 1. kvartal 2011 Framleis vekst i kortsiktig gjeld til utlandet
5. september 2011 2. kvartal 2011 Lågare verdi på eigedelar i utlandet
7. desember 2011 3. kvartal 2011 Høgare verdi på omløpsmidlane i utlandet
1. desember 2010 3. kvartal 2010 Vekst i totale eigedelar
6. mars 2007 4. kvartal 2006 770 milliarder kroner plassert i utlandet
5. september 2006 2. kvartal 2006 Lavere verdi på eiendeler i utlandet
5. desember 2006 3. kvartal 2006 Økning i eiendeler utenlands
28. juni 2006 1. kvartal 2006 Eier for 759 milliarder kroner i utlandet
4. mars 2008 4. kvartal 2007 Økt gjeld til utlandet
4. september 2007 2. kvartal 2007 Liten nedgang i utenlandske eiendeler
4. desember 2007 3. kvartal 2007 Mindre gjeld til utlandet
5. juni 2007 1. kvartal 2007 Mer gjeld til utlandet
2. desember 2008 3. kvartal 2008 Eier stadig mer i utlandet
3. juni 2008 1. kvartal 2008 Økning i eiendeler utenlands
3. mars 2009 4. kvartal 2008 Meir langsiktige investeringar i utlandet
2. september 2008 2. kvartal 2008 Mindre gjeld til utlandet
3. mars 2010 4. kvartal 2009 Lågare langsiktig gjeld til utlandet
2. desember 2009 3. kvartal 2009 Investerar stadig meir i eige konsern
3. juni 2009 1. kvartal 2009 Aksjeselskapa skuldar meir til utlandet
1. september 2009 2. kvartal 2009 Utanlandsinvesteringar opp 1 prosent
22. desember 2009 4. kvartal 2008 1 258 milliardar i utanlandske eigedelar
1. september 2010 2. kvartal 2010 Eigedelar utanfor eige konsern aukar
2. juni 2010 1. kvartal 2010 Eigedelane i utlandet aukar
17. november 2010 4. kvartal 2009 Mindre gjeld og eigedelar utanlands