149893
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
149893
Auken i verdiane på eigedelar i utlandet held fram
statistikk
2014-03-05T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering4. kvartal 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auken i verdiane på eigedelar i utlandet held fram

Norske føretak sine eigedelar i utlandet viste ein oppgang på 2 prosent frå 3. til 4. kvartal 2013. Sett i høve til 4. kvartal 2012 auka eigedelane også med 2 prosent.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal1
4. kvartal 2013Endring i prosent
3. kvartal 2013 - 4. kvartal 20134. kvartal 2012 - 4. kvartal 2013
1Frå og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
Eigedelar i alt1 433 4182,32,4
Anleggsmidlar1 064 2270,45,7
Omløpsmidlar369 1918,2-6,1
Gjeld i alt1 160 1461,65,0
Langsiktig gjeld797 3580,612,0
Kortsiktig gjeld362 7883,9-7,7
Figur 1. Eigedelar overfor utlandet, etter type

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB