54480
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
54480
Den kortsiktige gjelda til utlandet aukar
statistikk
2011-03-02T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering4. kvartal 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Den kortsiktige gjelda til utlandet aukar

Den kortsiktige gjelda til utlandet auka med vel 50 milliardar kroner, eller 14,5 prosent, i 4. kvartal 2010 samanlikna med 3. kvartal. Aukinga er på heile 83 milliardar, eller 26 prosent, sett i høve til 4. kvartal året før.

Gjeld, etter type. 1. kvartal 2008-4. kvartal 2010. Millionar kroner

Den langsiktige gjelda har gått ned med 12,5 milliardar kroner, eller 2 prosent, sett i høve til 3. kvartal 2010. Samanlikna med 4. kvartal 2009 var det ei lita auking også i den langsiktige gjelda. Denne aukinga motsvarar omlag 1,8 milliardar kroner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB