282991
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
282991
Stor nedgang i kortsiktig gjeld til utlandet
statistikk
2017-03-01T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Statistikken viser norske ikke-finansielle foretaks eiendeler og gjeld i utlandet. Nedgang i både gjeld til- og fordringer i utlandet.

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering4. kvartal 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor nedgang i kortsiktig gjeld til utlandet

Kortsiktig gjeld som ikkje-finansielle føretak hadde til utlandet gjekk ned med 132 milliardar kroner frå 3. til 4. kvartal 2016. Samanlikna med same kvartal føregåande år, var det ein nedgang på 92 milliardar kroner.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal
4. kvartal 2016Endring i prosent
3. kvartal 2016 - 4. kvartal 20164. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
Eigedelar i alt1 509 118-5,3-2,2
Anleggsmiddel1 122 922-5,10,3
Omløpsmiddel386 196-5,8-8,8
Gjeld i alt1 338 225-8,7-9,0
Langsiktig gjeld1 025 1540,5-3,7
Kortsiktig gjeld313 072-29,7-22,7
Figur 1. Gjeld til utlandet¹

Nedgangen i kortsiktig gjeld må ein sjå i samanheng med strukturelle endringar på tvers av landegrenser i fleire konsern. Sjølv om langsiktig gjeld til utlandet auka med 5 milliardar kroner i same periode, førte fallet i kortsiktig gjeld til ein samla nedgang i gjeld på 9 prosent. Total gjeld var såleis i 4. kvartal 1 338 milliardar kroner.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB