54474
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
54474
Framleis vekst i kortsiktig gjeld til utlandet
statistikk
2011-06-01T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering1. kvartal 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Framleis vekst i kortsiktig gjeld til utlandet

Den kortsiktige gjelda til utlandet held fram å auke, medan den langsiktige går noko ned.

Gjeld, etter type. 1. kvartal 2008-1. kvartal 2011. Millionar kroner

Den kortsiktige gjelda til utlandet har auka med om lag 20 milliardar kroner, som motsvarar 5 prosent, samanlikna med 4. kvartal 2010. Sett i høve til 1. kvartal 2010 er aukinga på heile 71 milliardar, eller 20,4 prosent.

Den langsiktige gjelda har gått ned med drygt 22 milliardar kroner, eller 3,7 prosent, sett i høve til 4. kvartal 2010. Samanlikna med 1. kvartal 2010 var nedgangen i den langsiktige gjelda 8 milliardar kroner, som motsvarar 1,4 prosent.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB