5654
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/arkiv
5654
Eier for 759 milliarder kroner i utlandet
statistikk
2006-06-28T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering1. kvartal 2006

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eier for 759 milliarder kroner i utlandet

Ved utgangen av 1. kvartal 2006 hadde de største norske ikke-finansielle selskapene eiendeler i utlandet til en verdi av 759 milliarder kroner. Samtidig hadde selskapene en samlet gjeld til utlandet på 496 milliarder kroner. Dermed økte både eiendeler og gjeld i utlandet i perioden.

De ikke-finansielle foretakenes eiendeler i utlandet økte med 11,5 prosent i 1. kvartal 2006, mens foretakenes gjeld i utlandet gikk opp 5 prosent i samme periode. Siste tolv måneder har eiendelene i utlandet gått opp 27 prosent, mens gjelden i utlandet har økt med 10,9 prosent. Dette går fram av ny statistikk som belyser utviklingen i utenlandsfinansieringen til de 500 største norske ikke-finansielle foretakene.

Mer omløpsmidler

Foretakene hadde omløpsmidler i utlandet til en verdi av 268 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2006, mens anleggsmidlene var verdsatt til 490 milliarder. I løpet av 1. kvartal økte omløpsmidlene i utlandet med 23,2 prosent, mens anleggsmidlene økte med 5,9 prosent. Ved utgangen av 1. kvartal 2006 var 35,3 prosent av eiendelene plassert i omløpsmidler, mot 32,0 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2005. Med andre ord er en økende andel av foretakenes eiendeler i utlandet plassert i omløpsmidler.

Mest eiendeler og gjeld innenfor eget konsern

Av de utenlandske eiendelene var 68,5 prosent plassert innenfor eget konsern. Andelen eiendeler i eget konsern gikk imidlertid svakt ned fra 69,0 prosent i 4. kvartal 2005. Tilsvarende var 56,1 prosent av gjelden til utlandet innenfor eget konsern. Dermed økte den konserninterne gjelden fra en andel på 54,7 prosent i 4. kvartal 2005.

Mer kortsiktig gjeld

Ved utgangen av 1. kvartal hadde selskapene en kortsiktig gjeld i utlandet på 166 milliarder kroner - mens den langsiktige gjelden utgjorde 330 milliarder. Den kortsiktige gjelden til utlandet gikk opp med drøyt 15 prosent i 1. kvartal 2006, mens den langsiktige gjelden økte med bare 0,7 prosent. Ved utgangen av 1. kvartal utgjorde dermed den kortsiktige gjelden 33,4 prosent av foretakenes samlede gjeld til utlandet. Ved utgangen av 4. kvartal 2005 var andelen kortsiktig gjeld 30,6 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra de 500 største ikke-finansielle foretakene målt ved fordringer og gjeld i forhold til utlandet samt aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser, etter prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB