208915
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
208915
Meir gjeld til utlandet
statistikk
2015-03-04T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Dette er rekneskapsstatistikk over utanlandsfiansieringa til ikkje-finansielle føretak. Statistikken viser norske føretak sine eigedelar og gjeld i utlandet

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering4. kvartal 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Meir gjeld til utlandet

I løpet av 2014 auka den totale gjelda norske føretak har til utlandet med 8,5 prosent. Det er den kortsiktige gjelda som har vokse mest.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal1
4. kvartal 2014Endring i prosent
3. kvartal 2014 - 4. kvartal 20144. kvartal 2013 - 4. kvartal 2014
1Frå og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
Eigedelar i alt1 514 3964,98,4
Anleggsmidlar1 098 2172,43,0
Omløpsmidlar416 17912,025,8
Gjeld i alt1 296 7106,98,5
Langsiktig gjeld894 6987,26,1
Kortsiktig gjeld402 0126,314,1
Figur 1. Gjeld overfor utlandet

Av den totale gjelda er nesten ein tredjedel kortsiktig, med forfall innan eitt år, medan litt over to tredjedelar er langsiktig gjeld. Verdien på norske føretak sine eigedelar i utlandet auka med 8,4 prosent i 2014.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB