152070
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
152070
Norske føretak auka sine totale eigedelar i utlandet
statistikk
2014-09-03T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Rekneskapsstatistikk, ikkje-finansielle føretak si utanlandsfinansiering viser norske føretak sine eigedelar og gjeld i utlandet.

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering2. kvartal 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Norske føretak auka sine totale eigedelar i utlandet

Norske føretak sine totale eigedelar i utlandet auka med om lag 1,2 milliardar kroner frå 1. til 2. kvartal 2014. Verdien på omløpsmidlar i utlandet gjekk ned med 2,8 prosent i perioden, mens verdien på anleggsmidlar i utlandet auka med 1,1 prosent. Sett i høve til 2. kvartal 2013, auka eigedelar i alt med 6,1 prosent.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal1
2. kvartal 2014Endring i prosent
1. kvartal 2014 - 2. kvartal 20142. kvartal 2013 - 2. kvartal 2014
1Frå og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
Eigedelar i alt1 433 2940,16,1
Anleggsmidlar1 083 6761,14,2
Omløpsmidlar349 619-2,812,4
Gjeld i alt1 197 3891,74,1
Langsiktig gjeld827 2020,52,5
Kortsiktig gjeld370 1884,58,0
Figur 1. Eigedelar overfor utlandet, etter type

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB