208920
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
208920
Meir omløpsmiddel i utlandet
statistikk
2015-09-02T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Statistikken viser eigedelar og gjeld norske føretak har i utlandet. Totalverdien av eigedelane auka med 3,2 prosent frå 1. til 2. kvartal 2015.

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering2. kvartal 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Meir omløpsmiddel i utlandet

Verdien på omløpsmiddel norske føretak har i utlandet, auka med nesten 18 prosent frå 1. til 2. kvartal 2015. Omløpsmiddel er eigedelar som skal brukast innan eitt år. Verdien på eigedelar i alt auka med 3,2 prosent i den same perioden.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal1
2. kvartal 2015Endring i prosent
1. kvartal 2015 - 2. kvartal 20152. kvartal 2014 - 2. kvartal 2015
1Frå og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
Eigedelar i alt1 585 3733,210,3
Anleggsmiddel1 098 367-2,21,5
Omløpsmiddel487 00617,937,0
Gjeld i alt1 429 7390,217,2
Langsiktig gjeld964 675-1,713,6
Kortsiktig gjeld465 0644,325,5
Figur 1. Eigedelar overfor utlandet

Ein liten nedgang i langsiktig gjeld blei vegen opp av ein auke i kortsiktig gjeld, slik at den totale gjelda norske føretak har til utlandet, var uendra frå 1. til 2. kvartal. Den totale gjelda var på 1 429 milliardar kroner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB