90570
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
90570
Nedgang i eigedelar mot utlandet
statistikk
2012-12-05T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering3. kvartal 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eigedelar mot utlandet

Dei ikkje-finansielle føretaka sine totale eigedelar var i 3. kvartal 2012 på 1 387 milliardar kroner. Det er ein nedgang på 15 milliardar kroner, eller vel 1 prosent, frå 2. kvartal 2012.

Eigedelar overfor utlandet. 1. kvartal 2009-3. kvartal 2012. Millionar kroner

Sett i høve til 3. kvartal 2011 gjekk eigedelane mot utlandet ned med om lag 24 milliardar kroner, eller 1,7 prosent.

Frå 2. til 3. kvartal 2012 gjekk anleggsmidla mot utlandet ned 10 milliardar kroner, eller 1 prosent. Omløpsmidlar gjekk på same tid ned med om lag 5 milliardar, noko som svarar til 1,3 prosent..

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB