150489
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
150489
Kraftig vekst i verdiane på omløpsmiddel i utlandet
statistikk
2014-06-04T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Rekneskapsstatistikk, ikkje-finansielle føretak si utanlandsfinansiering viser norske føretak sine eigedelar og gjeld i utlandet.

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering1. kvartal 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Kraftig vekst i verdiane på omløpsmiddel i utlandet

Norske føretak sine omløpsmiddel i utlandet viste ein auke på 10,1 prosent i 1. kvartal 2014 samanlikna med 4. kvartal 2013. Eigedelar i utlandet i alt viste òg ein auke, på 1,3 prosent, sjølv om verdien på anleggsmiddel i utlandet gjekk noe ned. Sett i høve til 1. kvartal 2013 auka eigedelar i alt med 4,1 prosent.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal1
1. kvartal 2014Endring i prosent
4. kvartal 2013 - 1. kvartal 20141. kvartal 2013 - 1. kvartal 2014
1Frå og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
Eigedelar i alt1 435 9681,36,2
Anleggsmidlar1 070 974-1,34,2
Omløpsmidlar364 99410,112,7
Gjeld i alt1 145 163-1,04,1
Langsiktig gjeld789 675-3,26,4
Kortsiktig gjeld355 4884,1-0,6
Figur 1. Eigedelar overfor utlandet, etter type. 1. kvartal 2009-1. kvartal 20141

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB