92875
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
92875
Stor auke i verdiane på anleggsmidlar i utlandet
statistikk
2013-06-05T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering1. kvartal 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor auke i verdiane på anleggsmidlar i utlandet

Norske føretak sine anleggsmidlar i utlandet viste ein markant auke i årets 1. kvartal samanlikna med det siste kvartalet i fjoråret.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal1
1. kvartal 2013Endring i prosent
4. kvartal 2012 - 1. kvartal 20131. kvartal 2012 - 1. kvartal 2013
1Frå og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
Eigedelar i alt1 405 996-2,6-3,4
Anleggsmidlar1 099 5055,16,8
Omløpsmidlar306 491-22,7-28,2
Gjeld i alt1 034 251-3,7-2,7
Langsiktig gjeld707 1021,84,7
Kortsiktig gjeld327 149-13,8-15,6
Eigedelar overfor utlandet, etter type. 1. kvartal 2009-1. kvartal 2013. Millionar kroner

Anleggsmidlar gjekk opp med om lag 53 milliardar kroner i 1. kvartal 2013, samanlikna med 4. kvartal 2012. Omløpsmidlane hadde ein nedgang på om lag 90 milliardar kroner i den same perioden. Av totalverdien på eigedelane står anleggsmidlane for 78 prosent, medan omløpsmidlane utgjer 22 prosent av totalen.

Tala for anleggsmidlane i utlandet viser ein auke på vel 70 milliardar kroner, som svarer til 6,8 prosent, frå 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB