84985
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/arkiv
84985
Stor auke i verdiane på eigedelar til utlandet
statistikk
2012-06-18T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering1. kvartal 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor auke i verdiane på eigedelar til utlandet

Dei totale eigedelane overfor utlandet viste i årets første kvartal ein markant auke samanlikna med avslutninga av fjoråret.

Eigedelar overfor utlandet. 1. kvartal 2008-1. kvartal 2012. Millionar kroner

Både anleggsmidlar og omløpsmidlar har i 1. kvartal 2012 hatt ein markant auke. Anleggsmidlane gjekk opp om lag 46 milliardar kroner, medan omløpsmidlane auka med 39 milliardar. Av totalverdien på eigedelane står anleggsmidlane for 71 prosent, medan omløpsmidlane utgjer 29 prosent.

Om ein samanliknar tala for dei totale eigedelane i utlandet med tala for same kvartal i 2011, får man ein auke på 64 milliardar kroner, det svarar til 4,7 prosent.

Storleiken på den totale gjelda til utlandet gjekk opp om lag 85 milliardar kroner, eller drygt 6 prosent, frå 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB