92879
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/kvartal
92879
Verdiauke på eigedelar i utlandet
statistikk
2013-12-04T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering3. kvartal 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Verdiauke på eigedelar i utlandet

Norske føretak sine eigedelar i utlandet viste ein auke på 2 prosent i årets tredje kvartal samanlikna med årets andre kvartal. Sett i høve til 3. kvartal 2012 auka eigedelane med 5 prosent.

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal1
3. kvartal 2013Endring i prosent
2. kvartal 2013 - 3. kvartal 20133. kvartal 2012 - 3. kvartal 2013
1Frå og med 1.kvartal 2012 er det innført ny institusjonell sektorgruppering. Dette kan påverke samanlikninga med tidlegare periodar.
Eigedelar i alt1 440 0962,15,3
Anleggsmidlar1 103 3032,011,6
Omløpsmidlar336 7932,2-11,1
Gjeld i alt1 133 7441,413,1
Langsiktig gjeld784 8380,912,7
Kortsiktig gjeld348 9062,714,0
Figur 1. Eigedelar overfor utlandet, etter type

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB