5648
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/arkiv
5648
770 milliarder kroner plassert i utlandet
statistikk
2007-03-06T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering4. kvartal 2006

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

770 milliarder kroner plassert i utlandet

Ved utgangen av 4. kvartal 2006 hadde de største norske ikke-finansielle selskapene eiendeler i utlandet til en verdi av nesten 770 milliarder kroner. Dette var 82 milliarder kroner eller 9,7 prosent mindre enn i 3. kvartal 2006.

Sammenlignet med 4. kvartal 2005 er det en økning på 47,4 milliarder kroner, eller 6,6 prosent. Det er i første rekke verdien av kortsiktige plasseringer i utlandet (bankinnskudd, kortsiktige fordringer, obligasjoner og lignende) som viser store variasjoner mellom kvartalene. Verdien av de langsiktige plasseringene viser derimot økning gjennom alle kvartalene i 2005 og 2006. Her inngår blant annet investeringer i utenlandske datter- og konsernselskaper.

Samlet gjeld overfor utlandet utgjorde vel 500 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal, og ble redusert med 39 milliarder sammenlignet med 3. kvartal. Reduksjonen i langsiktig gjeld var på 10 milliarder kroner, mens den kortsiktige gjelden ble redusert med 29 milliarder kroner.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra de 500 største ikke-finansielle foretakene målt ved fordringer og gjeld i forhold til utlandet, samt aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser, etter prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB